SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Grupa Lotos miała 648,99 mln zł zysku netto w 2011, spadek o 4,4% r/r

Spółka paliwowa Grupa Lotos miała 648,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 679,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Lotos miała 648,99 mln zł zysku netto w 2011, spadek o 4,4% r/r

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1084,79 mln zł wobec 1061,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 29259,59 mln zł wobec 19662,80 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 653,79 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 307,67 mln zł zysku netto wobec 464,95 mln zł zysku rok wcześniej.
 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Dane   przekształcone   przekształcone
II. Przychody ze sprzedaży 29.259.586 19.662.804 7.067.362 4.910.300
III. Zysk operacyjny 1.084.794 1.061.354 262.021 265.047
IV. Zysk przed opodatkowaniem 551.379 721.939 133.180 180.286
V. Zysk netto z działalności kontynuowanej 649.322 681.353 156.837 170.151
VI. Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 648.994 679.180 156.758 169.608
VII. Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym 328 2.173 79 543
VIII. Całkowite dochody ogółem 277.628 678.609 67.058 169.466
IX. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 277.271 676.450 66.972 168.927
X. Całkowity dochód ogółem przypisany udziałom niekontrolującym 357 2.159 86 539
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 902.359 882.693 217.956 220.431
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (846.943) (1.055.590) (204.571) (263.608)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35.582) 458.688 (8.594) 114.546
XIV. Przepływy pieniężne netto razem 43.319 283.821 10.463 70.877
XV. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) 5 5,23 1,21 1,31
XVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) - - - -
XVII.   stan na 31.12.11 stan na 31.12.10 stan na 31.12.11 stan na 31.12.10
XVIII. Dane   przekształcone   przekształcone
XIX. Aktywa razem 20.423.220 17.727.364 4.623.986 4.476.268
XX. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7.781.436 7.498.819 1.761.781 1.893.498
XXI. Udziały niekontrolujące 947 14.658 214 3.701
XXII. Kapitały własne razem 7.782.383 7.513.477 1.761.996 1.897.199


                  
W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane skonsolidowane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2011 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2011 roku tj. 1 EUR = 4,4168 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za rok zakończony zakończone 31 grudnia 2011 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,1401 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku).

W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli "Wybrane skonsolidowane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2010 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla EUR w tym dniu tj. 1 EUR = 3,9603 PLN. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli "Wybrane dane finansowe" za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0044 PLN (według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku).  
                  
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Grupa Lotos miała 648,99 mln zł zysku netto w 2011, spadek o 4,4% r/r

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl