SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Przychody agencji Wavemaker wzrosły w ub.r. o 13,2 proc., a zysk netto wyniósł 5,27 mln zł

Agencja mediowa Wavemaker (należy do GroupM/WPP) zwiększyła w 2019 roku przychody ze sprzedaży o 13,2 proc., do 783,18 mln zł. Spółce udało się wypracować 5,27 mln zł zysku netto, który wzrósł rok do roku o 27,9 proc. Na tegoroczne wyniki istotny wpływ może mieć strata obsługi jednego z największych klientów agencji - koncernu Nestle oraz pandemia koronawirusa.

Zespół zarządzający WavemakerArticle

Przychody ze sprzedaży agencji Wavemaker wyniosły na koniec 2019 roku 783,18 mln zł. To 13,2 proc. więcej niż w 2018 roku.
Składały się na nie wpływy sprzedażowe w kraju w wysokości 722,96 mln zł (wzrost o 13,4 proc.) oraz z usług świadczonych poza granicami Polski w kwocie 60,23 mln zł (wzrost o 10,9 proc.).

Spółka na świadczeniu usług mediowych zarobiła w 2019 roku 760,31 mln zł wobec 665,76 mln zł rok wcześniej. Przychody z tytułu prowizji wyniosły z kolei 29,28 mln zł wobec 25,47 mln zł w 2018 roku.

Spółka odnotowała w sprawozdaniu finansowym pozostałe przychody operacyjne w wysokości 16,76 mln zł. Na te wpływy składały się m.in. rozwiązania rezerw (1,73 mln zł) i  pozostała sprzedaż (14,97 mln zł). W tej ostatniej zawiera się tzw. refaktura pozostałych kosztów w wysokości 8,04 mln zł.

Koszty z prowadzonej działalności operacyjnej wzrosły rok do roku o 13,9 proc., z 693,21 mln zł do 789,81 mln zł. Wydatki na usługi obce wzrosły z 661,1 mln zł w 2018 roku do 755,1 mln zł w 2019 roku.

Na wynagrodzenia spółka przeznaczyła w 2019 roku 24,33 mln zł wobec 23,09 mln zł. Na koniec ub.r. w firmie były zatrudnione na etatach 193 osoby, czyli 21 osób więcej niż rok wcześniej. Wynagrodzenie zarządu (obecnie są w nim Paweł Gala jako prezes i Anna Jarzynka jako członkini) wzrosło z kolei do 1,42 mln zł wobec 1,28 mln zł w 2018 roku. W ub.r. w zarządzie agencji zasiadali jeszcze Izabela Albrychiewicz i Tomasz Fochtman.

Wydatki na podatki i opłaty wzrosły z 256,21 tys. zł do 397,66 tys. zł, a na zużycie materiałów i energii – z 823,97 tys. zł do 937,33 tys. zł.

Wavemaker zamknął 2019 rok zyskiem z działalności operacyjnej w kwocie 8,74 mln zł (wobec 4,91 mln zł rok wcześniej). Zysk brutto wzrósł w omawianym okresie z 3,9 mln zł do 7,75 mln zł, a zysk netto -  z 4,12 mln zł do 5,27 mln zł.

Bolesna strata Nestle?

Głównymi klientami spółki w 2019 roku były : Huawei, Nestle, USP Zdrowie, Jeronimo Martins, Ikea. Z początkiem 2020 roku obsługę mediową Nestle przejęła od Wavemaker agencja UM (IPG Mediabrands). Na szczeblu globalnym agencja straciła w 2019 roku obsługę Vodafone na rzecz Carat (Dentsu Aegis Network). W Polsce agencji udało się obronić m.in. obsługę mediową USP Zdrowie.

Zarząd agencji w sprawozdaniu finansowym informuje, że spółka osiągała przychody wynikające z rozszerzenia współpracy z dotychczasowymi klientami, wliczając sprzedaż nowych usług. W ub.r. kontynuowano model profit – sharing od udziałowca GroupM, który świadczy usługi w zakresie organizacji internetowych kampanii reklamowych oraz zakupu kampanii radiowych.

„Agencja kontynuuje prace nad rozwojem w obszarach danych i mediów cyfrowych, co jest odzwierciedlone w rosnącym udziale przychodów ze sprzedaży z usług związanych z kampaniami w mediach digital oraz badań” - napisano w sprawozdaniu.  Wiosną ub.r. w strukturze agencji powołano komórkę WM Commerce, którą kieruje Agata Czech.

Zarząd agencji zwraca tez uwagę, że z początkiem roku Wavemaker stracił jednego z największych klientów – firmę Nestle.  Widoczne jest również zmniejszenie budżetów niektórych klientów spowodowane Covid-19.

Poinformowano też, że w tym roku została przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia działów klienckich jak i działów wsparcia. Agencja planuje na ten rok rozwijanie oferty o nowe usługi, jak i rozpoczęcie współpracy z nowymi klientami biorąc aktywny udział w przetargach.