SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

CD Projekt ma mieć nowy program motywacyjny dla menedżerów. Zdecydują akcjonariusze

Zwyczajne walne zgromadzenie CD Projektu, zwołane na 20 grudnia, będzie decydować w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027 - wynika z projektów uchwał. Jednocześnie akcjonariusze mają zdecydować w sprawie zaniechania realizacji programu motywacyjnego na lata 2020- 2025 i uchylenia dotyczących go uchwał WZ.

Siedziba CD Projekt, fot. materiały prasoweArticle

Program motywacyjny CD Projektu ma być przeznaczony jest dla wybranych osób spośród pracowników i współpracowników spółki i spółek z jej grupy kapitałowej, w tym członków zarządu spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej. Ma on na celu długoterminowe związanie pracowników i współpracowników spółki oraz grupy, co ma przyczynić się do realizacji strategii spółki i maksymalizacji wyników finansowych oraz odpowiednio, wyników niefinansowych.

Program motywacyjny miałby być realizowany w drodze przyznawania imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nie więcej niż 5.003.694 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Nowy program motywacyjny ma mieć dwie części

Program motywacyjny składał się będzie z dwóch części: Części A, w której uczestnicy będą podlegali warunkowi lojalnościowemu oraz części B, w której uczestnicy będą podlegali dodatkowo, oprócz warunku lojalnościowego, warunkowi wynikowemu.

W obu częściach, program będzie realizowany poprzez przyznawanie uczestnikom warunkowego prawa do objęcia akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w wyniku wykonania warrantów lub nabycia akcji spółki, które zostaną w tym celu uprzednio nabyte przez spółkę w ramach skupu akcji własnych.

Uprawnienia przyznane w Części A będą uprawniały do objęcia akcji po cenie emisyjnej równej wartościnominalnej akcji spółki lub nabycia akcji własnych za cenę równą wartości nominalnej akcji, natomiast przyznane w Części B będą uprawniały do objęcia akcji po cenie emisyjnej odpowiadającej kursowi akcji spółki na zamknięcie ostatniej sesji notowań GPW poprzedzającej bezpośrednio dzień podjęcia danej uchwały o włączeniu lub do nabycia akcji własnych za cenę realizacji Uprawnienia w Części B.

Liczba realizowanych Uprawnień oraz cena emisyjna (lub cena nabycia akcji własnych) mogą zostać obniżone przy wykorzystaniu mechanizmu obniżenia ceny.

W opnii spółki zastosowanie mechanizmu obniżenia ceny umożliwi jej ograniczenie rozwodnienia kapitału Spółki w sytuacji przyszłego braku potrzeb pozyskania finansowania z emisji nowych akcji na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego.

"Ponadto zastosowanie mechanizmu Obniżenia Ceny ułatwi uczestnikom objęcie lub nabycie akcji Spółki potencjalnie zmniejszając potrzebę późniejszej sprzedaży części tych akcji przez uczestników związaną z ewentualną koniecznością refinansowania wydatku związanego z nabyciem lub objęciem akcji w wyniku realizacji uprawnień Programu Motywacyjnego" - napisano.

W programie pięć rocznych etapów

Uprawnienia w ramach programu motywacyjnego będą przyznawane w 5 oddzielnych etapach w latach obrotowych 2023-2027. Będą uprawniały uczestników do otrzymania akcji spółki, po okresie od 3 do 5 lat. Uprawnienia będą przyznawane w danym roku obrotowym nie później niż do końca trzeciego miesiąca danego roku obrotowego.

"W ocenie Zarządu Spółki przewidziany kształt programu jest zbieżny z interesem akcjonariuszy, jego intencją jest bowiem przełożenie się na długoterminowy wzrost wartości Grupy CD PROJEKT" - napisano.

Jak wynika z projektów uchwał na grudniowe WZ, akcjonariusze mają zdecydować jednocześnie o zaniechaniu realizacji programu motywacyjnego na lata 2020-2025 i uchylenia dotyczących go uchwał WZ.

W maju 2022 roku CD Projekt ocenił za najbardziej prawdopodobny brak możliwości osiągnięcia celów wynikowych w okresie trwania obecnego programu motywacyjnego do 2025 roku.

Program motywacyjny CD Projektu przyjęty w 2020 r. w wariancie bazowym zakładał osiągnięcie przez spółkę sumy skonsolidowanych zysków netto (powiększonych o koszty wyceny programu) w wysokości nie mniejszej niż 6 mld zł w latach 2020-2023, 7 mld zł w latach 2020-2024 lub 8,3 mld zł w latach 2020-2025.

Na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z 28 lipca 2020 r. oraz 22 września 2020 r. wprowadzono kolejną edycję programu motywacyjnego na lata 2020-2025. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach realizacji programu przyznanych mogło zostać maksymalnie 4.000.000 uprawnień. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych lub odpowiednio nabycia przez osoby uprawnione od spółki dominującej jej akcji własnych, miało być stwierdzenie przez spółkę dominującą spełnienia celów i kryteriów programu.

Obecnie w programie motywacyjnym na lata 2020-2025 zostało 2.243.000 przyznanych uprawnień.

138 zł za akcję CD Projektu

We wtorek na koniec sesji giełdowej za akcję CD Projektu płacono 137,94 zł, co daje kapitalizację w wysokości 13,9 mld zł. Od początku stycznia br. kurs zmalał o 28 proc.

Głównymi akcjonariuszami są jej były wiceprezes Marcin Iwiński (ma 12,78 proc. walorów) i były członek zarządu Michał Kiciński (10,38 proc.).

CD Projekt z serią przejęć i dywidendą

W lipcu ub.r. CD Projekt podpisał umowę nabycia Digital Scapes, studia deweloperskiego z siedzibą w Vancouver. List intencyjny w tej sprawie zawarto w marcu.

Z kolei w październiku CD Projekt przejął 60 proc. akcji amerykańskiej spółki deweloperskiej The Molasses Flood, znanej z gier survivalowych "The Flame in the Flood" oraz "Drake Hollow".

Na początku czerwca ub.r. CD Projekt wypłacił 503,69 mln zł dywidendy z zysku w 2020 roku, po 5 zł na akcję. Miesiąc później CD Projekt podpisał umowę nabycia Digital Scapes - studia deweloperskiego z siedzibą w Vancouver. List intencyjny w tej sprawie zawarto w marcu.

Z początkiem lutego do zarządu CD Projekt zostali powołani Paweł Zawodny i Jeremiah Cohn. Obaj pracują w niej od kilku lat na stanowiskach dyrektorskich. W drugiej połowie marca firma potwierdziła, że pracuje nad kolejną odsłoną serii gier „Wiedźmin”. Równocześnie CD Projekt poinformował o podpisaniu umowy licencyjnej i partnerskiej z Epic Games International.

W pierwszej połowie br. CD Projekt zanotował spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 19,7 proc. do 377,92 mln zł, a jego zysk netto wzrósł ze 105,05 do 113,75 mln zł. Firma mocno ograniczyła koszty pracownicze.

Dołącz do dyskusji: CD Projekt ma mieć nowy program motywacyjny dla menedżerów. Zdecydują akcjonariusze

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl