SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

35-40 mld zł z Tarczy 2.0 od PFR. Trafi m.in. do branży kinowej, eventowej i kulturalnej

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek uruchomienie Tarczy Finansowej 2.0, w ramach której Polski Fundusz Rozwoju przydzieli 35-40 mld zł firmom z sektorów najmocniej dotkniętych skutkami epidemii, m.in. kinowej, eventowej, kulturalnej i turystycznej. - Lista 38 branż, do których trafi pomoc z Tarczy 2.0, może zostać rozszerzona - powiedział prezes PFR Paweł Borys.

Mateusz Morawiecki, fot. Adam Guc /KPRMArticle

- Od 9 miesięcy zmagamy się ze skutkami pandemii nie tylko w obszarze zdrowotnym, ale także gospodarczym. Nasze instrumenty walki z kryzysem przynoszą rezultaty. Mamy światełko w tunelu pod względem bezrobocia i aktywności ekonomicznej - to są dobre wskaźniki - stwierdził Mateusz Morawiecki na konferencji w czwartek.

- Dziś wdrażamy Tarczę 2.0. Patrzymy na branże, które zostały najbardziej dotknięte. Jest ich w sumie ok. 40. Mamy dla nich nową tarczę branżową, która będzie kluczowa. To co najmniej 35 mld zł dla małych firm, MŚP oraz dla dużych firm - dodał szef rządu.

Od drugiej połowy października zaczęto wprowadzać kolejne obostrzenia w związku z drugą falą epidemii. Początkowo zakazano udziału publiczności w wydarzeniach sportowych oraz zamknięto punkty gastronomiczne, kina, teatry i inne placówki kulturalne. Natomiast na początku listopada zamknięta została do 27 listopada większość sklepów niespożywczych i punktów usługowych w centrach handlowych.

W zeszły weekend premier i minister zdrowia zapowiedzieli, że placówki handlowe w galeriach zostaną ponownie otworzone 28 listopada, natomiast punkty gastronomiczne, kina, placówki kulturalne oraz hotele pozostaną zamknięte przynajmniej do 27 grudnia (gastronomia może sprzedawać dania na wynos, a hotele przyjmować gości w podróżach służbowych).

Tarcza Finansowa 2.0 jest podzielona na trzy główne części.

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm - zasady:
- Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro
- Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
- Składanie wniosków do 31 marca 2021 r. (po zgodzie KE) i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.;
- Obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat,
- Wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm - zasady:

- Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
- Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
- Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
- Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
- Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
- Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19
- Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto
- Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)
- Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)

O wsparcie z tej części Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie czerwiec-grudzień lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.

Kwota subwencji dla MSP jest sumą predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz  poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie tymczasowych ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy od listopada br. do kwietnia 2021 r.

Jednocześnie w ramach programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł. Kwota subwencji pokrywa 70 proc. straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 - kwiecień 2021 r.

Są trzy warunki, po spełnieniu których otrzymana subwencja jest bezzwrotna:
- Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.
- Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych

Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników. Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów. Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm - zasady:
- Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
- Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
- Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego
- Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł
- Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów
- Dla firm, które w okresie kwiecień-grudzień lub październik-grudzień br. odnotowały spadek obrotów o minimum 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19
- Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy
- Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.

Które branże mogą skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0?

Kancelaria premiera przedstawiła listę 38 branż według Polskiej Klasyfikacji Działalności, których przedstawiciele mogą ubiegać się o dotacje z Tarczy Finansowej 2.0. Są to następujące branże:
    49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
    47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
    47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
    47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
    47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
    56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
    55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
    55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
    56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
    56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
    56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
    56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
    59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
    74.20.Z - Działalność fotograficzna
    77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
    79.11.A - Działalność agentów turystycznych
    79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
    79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
    79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
    79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
    79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
    82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
    85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
    85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
    86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
    86.90.D - Działalność paramedyczna
    90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
    90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
    90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
    91.02.Z - Działalność muzeów
    93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
    93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
    93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
    93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
    93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
    93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
    93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
    96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Szef PFR: lista branż, które dostaną pomoc z Tarczy 2.0, może być rozszerzona

Lista 38 branż, do których trafi pomoc z Tarczy 2.0, może zostać rozszerzona - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas czwartkowej prezentacji programu. Zaznaczył, że możliwość taką daje też wniosek notyfikacyjny skierowany już do KE.

Jak mówił Paweł Borys, opisując szczegóły programu, "mamy do dyspozycji 35-40 mld zł, ale zakładamy, że w stosunku do tych branż taka kwota wsparcia będzie wynosiła w ramach Tarczy MŚP i Tarczy dla dużych firm ok. 20 mld zł, które będziemy chcieli przekazać na wsparcie gospodarki do końca pierwszego kwartału przyszłego roku".

Wskazał, że choć lista 38 branż uwzględnia już branże dotknięte kryzysem czy restrykcjami także pośrednio, to nie jest ona ostateczna. "Podajemy tę listę do publicznej wiadomości i (...) będziemy do niej zbierali uwagi. Po analizie i uzgodnieniu z ministerstwem rozwoju, bo oni są liderem w tym obszarze decyzji co do ostatecznej liczby branż, niewykluczone, że ta lista może być rozszerzona" - powiedział.

Zaznaczył, że Polska wystąpiła już o zgodę Komisji Europejskiej na wypłatę pomocy.

"Tarcza 2.0 dla MŚP, zmienione warunki m.in. pożyczki preferencyjnej w Tarczy finansowej dla dużych firm oraz umorzenie Tarczy finansowej 1.0 dla MŚP wymagają odrębnej zgody Komisji Europejskiej" - powiedział Borys, zaznaczając, że notyfikacje zostały przekazane do KE. Dodał, że przed formalnym złożeniem dokumentów prowadzone były konsultacje i dialog z KE. "Nie widzimy tu kwestii kontrowersyjnych. (...) Ogólnie zakładamy, że te zgody zostaną uzyskane w grudniu i dlatego w styczniu będziemy mogli wszystkie te działania prowadzić" - podkreślił.

Dodał, że w całym wniosku notyfikacyjnym do KE została przedstawiona lista 38 branż, to program został tak skonstruowany, by rząd mógł w każdej chwili podjąć decyzję o ewentualnej zmianie tej listy.

Według Borysa źródłem finansowania programu będą środki pozyskane w ramach emisji obligacji. "Jeżeli sprawdzą się te oczekiwania - mówimy o kwocie ok. 20 mld zł łącznie wartości tej Tarczy finansowej 2.0 z zastrzeżeniem, że może dojść do rozszerzenia branż, więc mogą to być większe kwoty - te emisje będą miały wartość ok. 20 mld zł w perspektywie kwietnia przyszłego roku. Planujemy na początek stycznia emisję o wartości 5 mld zł" - zapowiedział.

Borys ocenił, że dane z polskiej gospodarki wskazują, iż "przechodzimy przez ten kryzys naprawdę suchą stopą".

"Uważam, że aktywność gospodarcza od grudnia będzie się poprawiała, a drugie dno, które mieliśmy w listopadzie jest znacznie płytsze niż w II kwartale" - powiedział. Ocenił, że jeżeli uda się opanować pandemię, to "mamy w perspektywie "dobry rok, który powinien przynieść wzrost PKB w przedziale 4-6 proc.", więc rynek pracy i sektor przedsiębiorstw w II kwartale 2021 r. powinny być w "naprawdę bardzo dobrej kondycji". Zaznaczył, że w najbliższych czterech miesiącach czeka nas jednak sezonowy wzrost rejestrowanej stopy bezrobocia.

Dołącz do dyskusji: 35-40 mld zł z Tarczy 2.0 od PFR. Trafi m.in. do branży kinowej, eventowej i kulturalnej

11 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
sipcabej
na początku listopada na liście kodów pkd było 59.11.z produkcja wideo, teraz nie ma.branża filmowa to nie tylko kina mateuszu pinokiuszu.
odpowiedź
User
Temida
Krzywoustego należy niezwłocznie dostarczyć przed Polowy Trybunał Stanu, a następnie przed Polowy Pluton Egzekucyjny celem wykonania wyroku za zdradę interesów R.P.
odpowiedź
User
Kera
branża eventowa geniusze to nie tylko duże firmy. To również działalność firm jednoosobowych. działających często od 20 lat płaconych rzetelnie wszelkie zobowiązania podatkowe zostaliśmy właśnie wywaleni na bruk. dziękujemy :(((((((( Wielkie Agencje dostały kasę w kwietniu i maju. i to miliony wsparcia MY 5 tys zł i nadal zero pracy BRAWO !!!!!!!!! Już upadło ponad 1800 agencji teraz kolejna fala.
odpowiedź