SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” ze wzrostem wpływów o 1,7 proc. Strata wskutek 6,4 mln zł odpisu na Ruch

W ub.r. Infor Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” i związanych z nim serwisów internetowych, zanotował wzrost przychodów sprzedażowych o 1,7 proc. do 59,48 mln zł. Wynik netto firmy zmalał z 1,87 mln zł zysku do 2,04 mln zł straty, głównie wskutek odpisania 6,41 mln zł należności od Ruchu. Spółka zatrudniała 124 pracowników.

W sprawozdaniu Infor Biznes nie wyszczególniono, ile wyniosły wpływy ze sprzedaży „Dziennika Gazety Prawnej” oraz publikacji reklam w nim i serwisach internetowych firmy. - Główne źródła finansowania działalności bieżącej to wpływy ze sprzedaży „Dziennika Gazety Prawnej” oraz wydania elektronicznego, jak również sprzedaż powierzchni reklamowej w papierze i internecie - zaznaczono w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki.

Podano też, że przychody ze sprzedaży usług (m.in. marketingowych) dla firm zewnętrznych wzrosły w skali roku z 22,05 do 23,57 mln zł, a dla podmiotów powiązanych z wydawcą - z 2,45 do 3,44 mln zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży produktów (m.in. „Dziennika Gazety Prawnej”) zmalały z 33,99 do 32,46 mln zł.

Według danych ZKDP w całym ub.r. średnia sprzedaż ogółem „Dziennika Gazety Prawnej” wynosiła 38 167 egz., o 6,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Natomiast w pierwszym kwartale br. nastąpił spadek o 5,1 proc. do 39 127 egz.

Z kolei serwisy internetowe należące do Infor Biznes, z których najpopularniejsze do Dziennik.pl i Gazetaprawna.pl, w czerwcu br. zanotowały 6,7 mln realnych użytkowników i 37,76 mln odsłon (według badania Gemius/PBI).

Koszty w dół, wyższy zysk sprzedażowy

W ub.r. Infor Biznes poniósł 55,6 mln zł kosztów, co wobec 56,19 mln zł rok wcześniej daje spadek o 1 proc. Koszty usług obcych, stanowiące większość wydatków firmy, zmalały w skali roku z 34,05 do 33,44 mln zł.

Spadły też nakłady na wynagrodzenia - z 14,57 do 14,48 mln zł (przy czym koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych minimalnie wzrosły - z 2,36 do 2,38 mln zł). W ub.r. firma zatrudniała na etacie 124 osoby, o dwie mniej niż rok wcześniej.

Z kolei nakłady na amortyzację poszły w górę z 1,95 do 2,04 mln zł, a na zużycie materiałów i energii - z 2,97 do 3,02 mln zł.

Ogółem koszty sprzedaży zmalały z 14,66 do 13,87 mln zł, a koszy ogólnego zarządu - z 2,83 do 2,68 mln zł. W efekcie zysk brutto ze sprzedaży wzrósł z 19,51 do 20,52 mln zł, a zysk netto ze sprzedaży - z 2,02 do 3,96 mln zł.

Jeśli chodzi o transakcje z firmami powiązanymi z Infor Biznes, zdecydowanie największe były z Infor PL. Koszty wobec tej spółki poniesione przez wydawcę „Dziennika Gazety Prawnej” wzrosły w skali roku z 6,96 do 7,4 mln zł, a wpływy od niej - z 2,45 do 3,43 mln zł.

Odpis dot. Ruchu powoduje stratę

Pozostałe wskaźniki rentowności Infor Biznes spadły poniżej zera, na co największy wpływ miało 6,41 mln zł kosztów aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. Firma podał, że to odpis należności od Ruchu, który ma ogromne zaległości płatnicze wobec wydawców, a od września ub.r. jest w trakcie przyspieszonego postępowania układowego.

W ramach porozumień układowych kolporter zaproponował, że większym wierzycielom (wobec których ma po minimum 1 mln zł do spłaty) przekaże tylko 15 proc. zobowiązań, a mniejszym (od 100 tys. zł do 1 mln zł zobowiązań) - 50 proc. Większość wierzycieli w połowie kwietnia zgodziła się na to, ale kilku skierowało skargi do sądu, a ten pod koniec maja odmówił zatwierdzenia porozumień. Ruch odwołał się od tej decyzji.

Odpisy dotyczące należności od Ruchu wykonało też kilku innych dużych wydawców. Gremi Media na przełomie ub. i br. odpisało 3,92 mln zł z 4,9 mln zł środków od Ruchu zagrożonych nieściągalnością, a Agora w lipcu ub.r. odpisała 13,6 mln zł, a w wynikach za ostatni kwartał ub.r. dodała jeszcze 3,3 mln zł. W przypadku Edipresse Polska odpis wyniósł 8,3 mln zł, w przypadku ZPR Media - 9,2 mln zł, a w przypadku Burda Media Polska - 3,2 mln zł.

W 2017 roku odpisy dokonane przez Infor Biznes wyniosły tylko 63,6 tys. zł, a łączne pozostałe koszty operacyjne - 584,8 tys. zł.

Jednocześnie mocno zmalały w skali roku pozostałe wpływy operacyjne wydawcy - z 1,01 mln zł do 167,4 tys. zł. W ub.r. spółka nie zainkasowała żadnych dotacji ani przychodów z aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 400 i 506,4 tys. zł.

Przychody finansowe zmniejszyły się z 85,6 do 74,4 tys. zł, a koszty finansowe - z 91,2 do 22,6 tys. zł.

Wynik operacyjny Infor Biznes pogorszyły się z 2,45 mln zł zysku do 2,32 mln zł straty, wynik brutto - z 2,44 mln zł zysku do 2,27 mln zł straty, a wynik netto - z 1,87 mln zł zysku do 2,04 mln zł straty.

Infor Biznes przejęty w całości przez Pieńkowskiego, stawia na ofertę cyfrową

Spółka Infor Biznes powstała 10 lat temu w związku z połączeniem wydawanego przez Axel Springer Polska (obecnie Ringier Axel Springer Polska) „Dziennika” i należącej do Infor PL „Gazety Prawnej”. Pierwszy wydawca miał w spółce 49 proc. udziałów. Wiosną ub.r. Infor PL, kontrolowany przez Ryszarda Pieńkowskiego, odkupił te udziały od RASP i stał się jedynym właścicielem Infor Biznes.

Zarząd Infor Biznes prognozuje, że w br. firma osiągnie kilkuprocentowy wzrost przychodów. - Spółka konsekwentnie rozwija narzędzia analityczne na potrzeby serwisów internetowych oraz elektronicznego wydania „Dziennika Gazety Prawnej”, testuje modele płatności w internecie oraz wprowadza nowe usługi związane z rozwojem przedsięwzięć biznesowych - wyliczono w sprawozdaniu.

Na koniec ub.r. kapitał podstawowy Infor Biznes tak jak rok wcześniej wynosił 29,42 mln zł. Natomiast kapitał zapasowy zmalał z 3,96 do 3,37 mln zł, a kapitał własny - z 34,19 do 30,75 mln zł.

Jak sobie radzą inne wydawnictwa na polskim rynku

W ostatnich tygodniach swoje sprawozdania finansowe za ub.r. podało wielu czołowych wydawców prasowo-internetowych, z wyjątkiem Agory i Gremi Media, które jako spółki notowane na warszawskiej giełdzie raportują wyniki co kwartał. Wydawnictwo Bauer w ub.r. zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 6,2 proc. do 464,33 mln zł, natomiast jego zysk netto zmalał ze 119,8 do 94,39 mln zł. Firma wydała 19,5 mln zł na aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, toczyły się wobec niej działania prawne na łączną kwotę 7,75 mln zł.

W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 0,8 proc. do 426,3 mln zł oraz 9,64 mln zł zysku netto (wobec 4,76 mln zł rok wcześniej). Samo wydawnictwo Polska Press osiągnęło wzrost przychodów z reklam o 2,8 proc., natomiast jego wpływy ze sprzedaży prasy i usług poligraficznych zmalały o 7,5 proc.

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i Grupy Bankier.pl, w ub.r. osiągnął wzrost przychodów sprzedażowych o 4,5 proc. do 62,27 mln zł oraz kosztów operacyjnych o 11 proc. do 59,5 mln zł. Zwiększyły się jej wpływy z e-commerce i reklam, natomiast zmalały ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów. Wydawca dostał 3 mln zł dywidendy od spółki zależnej Prawomaniacy.

W ub.r. wydawnictwo Burda Media Polska zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 8,2 proc. do 145 mln zł, a jego zysk netto zmalał z 2,65 mln zł do 679 tys. zł, do czego przyczyniły się odpisy zapasów i należności. Mocno zmniejszyły się przychody ze sprzedaży magazynów i książek, a minimalnie wzrosły wpływy reklamowe. Liczba pracowników zmalała o 19.

W ub.r. firma ZPR Media, wydająca wówczas „Super Express”, miała 50,49 mln zł wpływów ze sprzedaży prasy i książek, 19,36 mln zł z reklam prasowych, 8,83 mln zł z internetowych i 3,12 mln zł z telewizyjnych. Dokonała 9,2 mln zł odpisów dotyczących głównie należności od Ruchu. Łącznie zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 47,4 proc. do 130,62 mln zł, wskutek sprzedaży spółek telewizyjnych i magazynów.

Spółka Vistera wydająca miesięcznik „Vogue Polska” w ub.r. zanotowała 19,64 mln zł wpływów sprzedażowych, 25,23 mln zł kosztów operacyjnych i 5,63 mln zł straty netto. W br. chce zwiększyć nakład magazynu i pozyskać do niego nowych reklamodawców.

W ub.r. Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, zanotował 18 mln zł przychodów sprzedażowych (wobec 15,09 mln zł rok wcześniej), a wynik netto spółki poprawił się z 539,9 tys. zł straty do 311,9 tys. zł zysku. Zarząd firmy podkreśla, że dzięki uruchomieniu własnego działu sprzedaży reklam wpływy z tego źródła zwiększyły się o 33,2 proc. Narzeka natomiast na duży wzrost kosztów druku i ogromną presję płacową na rynku pracy.

W ub.r. firma Spes wydająca „Nasz Dziennik” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 8 proc. do 18,21 mln zł, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 1,56 do 3,12 mln zł. Spółka zatrudnia 89 osób, ograniczyła koszty usług obcych, a więcej wydała na wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

W ub.r. spółka Forum wydająca „Gazetę Polską Codziennie” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,7 proc. do 14,75 mln zł oraz 1,75 mln zł straty netto, wobec 32,3 tys. zł zysku rok wcześniej. Wydawca liczy na pozyskanie nowych reklamodawców i wpływy z obecności na kongresach gospodarczych.

Dołącz do dyskusji: Wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” ze wzrostem wpływów o 1,7 proc. Strata wskutek 6,4 mln zł odpisu na Ruch

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Marketer
Szacunek dla pana Pieńkowskiego. Najpierw rozkręcił biznes Gazety Prawnej, potem drogo go sprzedał Springerowi, potem tanio odkupił jako DGP a na koniec znowu rozkręcił. Trzy razy zarobiona kasa na tym samym tytule. Powodzenia!
odpowiedź