SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Agora z lepszą rentownością w prasie i internecie, „Gazeta Wyborcza” ma 243 tys. subskrybentów cyfrowych

W drugim kwartale br. w segmentach prasy i internetu Agory koszty zmalały mocniej od przychodów, dzięki czemu poprawiły się wyniki rentowności. Na epidemii najmocniej ucierpiały kina Helios i spółka reklamy zewnętrznej AMS. „Gazeta Wyborcza” na koniec czerwca miała 243 tys. subskrybentów cyfrowych, a TOK FM - 24,3 tys.

Article

Segmentem Agory, w którym przychody procentowo i kwotowo najmocniej zmalały w drugim kwartale br., jest pion filmowo książkowy. Jego wpływy poszły w dół o 79,2 proc. do 17,5 mln zł, a w całym półroczu - o 34,9 proc. do 157,6 mln zł.

Wynika to głównie z zamknięcia kin w całym kraju od połowy marca do początku czerwca wskutek epidemii. Helios swoje obiekty otworzył na początku lipca, w drugim kwartale osiągnął po symbolicznym 0,1 mln zł ze sprzedaży biletów i reklam (to zapewne rozliczenie wcześniejszej sprzedaży, wobec odpowiednio 39,3 i 6,4 mln zł rok wcześniej. Natomiast przychody ze sprzedaży przekąsek i napojów w kinach Helios zmalały z 17,9 mln zł do zera.

Na początku czerwca Helios podpisał umowę sprzedaży spółki Foodio Concepts, właściciela sieci gastronomicznych Papa Diego i Van Dog. Zaznaczono, że „cena nie jest materialna z perspektywy Grupy Agora”. Miesiąc wcześniej spółka złożyła wniosek o upadłość.

Agora dokonała odpisów aktywów trwałych Foodio Concepts: 9 mln zł w całym półroczu, z czego 0,3 mln zł w drugim kwartale.

Next Film ze wzrostem wpływów

Za to przychody z działalności filmowej zwiększyły się w drugim kwartale rok do roku z 3,8 do 6,3 mln zł. Wynika to przede wszystkim ze współpracy spółki zależnej Agory Next Film z Netflixem, w zeszłym kwartale wprowadziła na tę platformę filmy „Jak zostałem gangsterem” i „365 dni”.

Przychody Wydawnictwa Agora, publikującego książki i płyty, zmalały natomiast z 11,7 do 9,2 mln zł. - O spadku tym zdecydowało wprowadzenie regulacji w związku pandemią COVID-19 i wynikające z nich zamknięcie stacjonarnej sieci dystrybucji. Wydawnictwo Agora sprzedało w omawianym okresie około 0,2 mln książek oraz wydawnictw muzycznych i filmowych - opisano w sprawozdaniu Agory.

Koszty operacyjne pionu filmowo-książkowego skurczyły się w drugim kwartale o 50,3 proc. do 46,7 mln zł. Wydatki na usługi obce zmalały o 69,7 proc. do 8,4 mln zł, na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze - o 57,2 proc. do 7,4 mln zł, na materiały, energię oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów - o 75,7 proc. do 2,5 mln zł, a na reprezentację i reklamę - o 95,8 proc. do 0,2 mln zł.

Wydatki na amortyzację zwiększyły się o 7,3 proc. do 22,1 mln zł, co Agora tłumaczy rozwojem sieci kin Helios i działalności gastronomicznej.

Mocno pogorszyła się kwartalna rentowność segmentu. Strata EBIT pogłębiła się z 9,9 do 29,2 mln zł (bez uwzględnienia nowego standardu rachunkowości MSSF 16 - z 11,3 do 20,9 mln zł), a wynik EBITDA poszedł w dół z 10,8 mln zł zysku do 6,7 mln zł straty (bez MSSF 16 strata netto wzrosła z 3,5 do 11,5 mln zł).

Wpływy sprzedażowe „Gazety Wyborczej” nieznacznie w dół, pion prasowy z zyskiem

Pion prasowy Agory w zeszłym kwartale zanotował spadek przychodów o 34,3 proc. do 42,9 mln zł. Wpływy ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” zmalały o 3,8 proc. do 23 mln zł, a ze sprzedaży reklam w niej - o 46,7 proc. do 10,6 mln zł.

Na koniec czerwca br. z subskrypcji cyfrowej „GW” korzystało 243 tys. użytkowników, wobec 193 tys. rok wcześniej i 218 tys. na koniec ub.r. W maju br. Agora zamknęła magazyny „Logo” i „Avanti”, zwalniając kilkanaście osób. - Spadek przychodów ze sprzedaży wydawnictw wynikający głównie z ograniczeń w przemieszczaniu się ludności w trakcie pandemii, zamknięcia części punktów sprzedaży prasy, ograniczenia sieci sprzedaży przez dystrybutorów, zaprzestania wydawania kolejnych tytułów prasowych, przy wzroście wpływów z prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej” - opisano w prezentacji Agory.

Z kolei przychody Agory z działalności poligraficznej skurczyły się o 46,4 proc. do 6 mln zł.

Koszty pionu prasowego w drugim kwartale zmalały o 40,7 proc. do 39,4 mln zł. Wydatki na materiały, energię, towary i usługi poligraficzne poszły w dół o 48,3 proc. do 10,5 mln zł, a na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze - o 33,1 proc. do 18,6 mln zł.

Koszty wynagrodzeń we wszystkich pionach Agory zmniejszyła wprowadzona w połowie kwietnia obniżka pensji i wymiaru pracy o 20 proc. na sześć miesięcy. Do pełnego wymiaru wynagrodzeń i pracy firma wróci w połowie października.

Ponieważ koszty pionu prasowego zmalały mocniej niż przychody, poprawiła się jego rentowność. Wynik EBIT poszedł w górę z 1,1 mln zł straty do 3,5 mln zł zysku, a zysk EBITDA - z 1,8 do 5 mln zł. Również w ujęciu półrocznym oba wskaźniki mocno wzrosły.

Grupa AMS bez trzech czwartych wpływów

Izolacja społeczna spowodowana epidemią mocno odbiła się na wynikach grupy AMS stanowiącej pion reklamy zewnętrznej Agory. W drugim kwartale jej przychody skurczyły się o 73,8 proc. do 13,3 mln zł.

- W związku z restrykcjami mającymi na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii zawieszona została możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez część przedsiębiorstw (np. centra handlowe, instytucje kulturalne, siłownie, hotele itp.), co wpłynęło na wstrzymanie przez reklamodawców działań promocyjnych - wyliczono w sprawozdaniu Agory. - Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom przychodów grupy AMS było ograniczenie liczby kampanii patronackich oraz wpływów z usług druku plakatów, które są pochodną sprzedaży w segmencie reklamy klasycznej oraz brak zleceń reklamowych ze strony spółek skarbu państwa - dodano.

Koszty operacyjne grupy AMS zmalały w zeszłym kwartale o 13,7 proc. do 33,4 mln zł. Najmocniej ograniczono wydatki na realizację kampanii, reprezentację i reklamę oraz utrzymanie systemu.

Jednocześnie pojawiło się 6,7 mln zł odpisu na nośniki, które „ze względu na przewidywany w średnim terminie rozwój rynku reklamy zewnętrznej nie będą mogły być wykorzystywane w stopniu umożliwiającym uzyskanie zwrotu ich dotychczasowej wartości księgowej”, a koszty amortyzacji zwiększyły się z 7,3 do 8,9 mln zł (m.in. z powodu przyspieszenia amortyzacji wybranych nośników, realizacji kolejnych etapów umów koncesji na budowę wiat, modernizację części z nich oraz zakup systemu nośników).

Na koniec czerwca do grupy AMS należało 22,99 tys. powierzchni reklamowych, o 2,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Dużo większy spadek przychodów niż kosztów mocno obniżył wyniki rentowności pionu. W drugim kwartale wynik EBIT poszedł w dół z 12 mln zł zysku do 20,1 mln zł straty, a wynik EBITDA - z 19,3 mln zł zysku do 4,5 mln zł straty.

Internet najbardziej odporny na koronawirusa

Najmniejszy spadek przychodów w drugim kwartale nastąpił w segmencie internetowym Agory - o 10,1 proc. do 43,6 mln zł, z czego przychody reklamowe zmalały o 8 proc. do 40 mln zł.

- Głównym czynnikiem odpowiadającym za spadek wpływów segmentu w drugim kwartale 2020 r. były niższe przychody ze sprzedaży reklam wypracowane przez pion Gazeta.pl oraz spółkę Yieldbird. Negatywnie na poziom przychodów segmentu wpłynęło również ograniczenie działalności spółki GoldenLine oraz niższe przychody z serwisów nieruchomościowych - wyliczono w sprawozdaniu Agory.

W kwietniu w ramach programu odejść dobrowolnych z Goldenline pożegnało się 26 pracowników, prawie 80 proc. zespołu. Agora zapowiedziała, że koszt tych odejść obniży jej wyniki w drugim kwartale br. o ok. 0,9 mln zł.

Koszty operacyjne w drugim kwartale zmalały dużo mocniej od wpływów - o 19,7 proc. do 35 mln zł. To głównie zasługa spadku wydatków na wynagrodzenia o 18,7 proc. do 10 mln zł, na usługi obce o 6,1 proc. do 24,5 mln zł oraz na reprezentację i reklamę o 35,3 proc. do 1,2 mln zł.

W efekcie zysk EBIT segmentu internetowego wzrósł z 4,9 do 8,6 mln zł, a zysk EBITDA - z 6,6 do 10,9 mln zł.

Radio z gorszą rentownością, TOK FM na 24,3 tys. subskrybentów cyfrowych

Pion radiowy Agory zanotował w drugim kwartale spadek przychodów o 46,6 proc. do 14,9 mln zł, z czego wpływy z reklam zmalały o 41,9 proc. do 13,2 mln zł.

- Spadek przychodów ze względu na ograniczenie wydatków na reklamę w związku z wybuchem pandemii COVID-19 – niższe wpływy ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory, wpływy z usługi pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców oraz ze świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży dla kin sieci Helios - wyliczono w prezentacji Agory.

Podano, że z płatnej oferty subskrypcyjnej Radia TOK FM w internecie na koniec czerwca br. korzystało 24,3 tys. użytkowników, o 4,3 tys. więcej niż pół roku wcześniej.

Wydatki operacyjne pionu radiowego w drugim kwartale zmalały o 34,6 proc. do 15,9 mln zł. Koszty usług obcych skurczyły się o 41,4 proc. do 5,1 mln zł, wynagrodzeń - o 27,1 proc. do 6,2 mln zł, a reprezentacji i reklamy - o 50 proc. do 1,8 mln zł.

W konsekwencji wynik EBIT segmentu poszedł w dół z 3,6 mln zł zysku do 1 mln zł straty, a zysk EBITDA - z 5,4 do 0,8 mln zł.

Będzie rewizja strategii, priorytetem bezpieczeństwo finansowe

Pod koniec maja Agora poinformowała, że wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i grupy Agora uniemożliwią firmie do końca 2022 roku zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii.

W przyjętej przez Agorę w połowie 2018 roku strategii na lata 2018-2022 założono, że w 2022 roku firma zanotuje ok. 1,6 mld zł wpływów i ok. 200 mln zł zysku EBITDA. Jeśli chodzi o przychody, to 1,31-1,36 mld zł ma pochodzić z obecnej działalności, a 290-320 mln zł z nowych projektów, a w zysku EBITDA - 155-165 mln zł ma być z bieżących biznesów, a 45-50 mln zł z nowych.

Firma zapowiedziała, że wyda do 930 mln zł na inwestycje rozwojowe, w tym do 430 mln zł na obecną działalność (po połowie na jej modernizację i na rozwój), a do 500 mln zł na nowe przedsięwzięcia. Wyznaczyła też cele dla różnych segmentów swojej działalności, m.in. wzrost liczby subskrybentów cyfrowych „Gazety Wyborczej” do 327 tys., a subskrybentów oferty podcastów TOK FM - do 30 tys.

Podkreślono, że zarząd Agory uznaje kierunki rozwoju firmy wytyczone w strategii za atrakcyjne i nie rezygnuje z ich realizacji na obecnym etapie.

- Tempo i skala działań Grupy będą jednak istotnie odmienne od zakładanych w strategii i zależne od procesu znoszenia obostrzeń sanitarnych w Polsce, dalszego przebiegu pandemii, skutków społecznych koronawirusa, rozwoju sytuacji gospodarczej oraz wpływu tych czynników na działalność Grupy Agora. Czynnikiem wpływającym na możliwość realizacji przez Grupę planów strategicznych będzie również termin powrotu do rozmów z konsorcjum banków na temat finansowania działań rozwojowych Grupy Agora - stwierdzono.

Zwrócono uwagę, że władze Agory podjęły działania oszczędnościowe i utrzymujące płynność finansową, tak żeby zapewnić firmie bezpieczeństwo finansowe do końca br. i czas na dalsze negocjacje z bankami w sprawie jej finansowania.

- Po zakończeniu kryzysu wywołanego pandemią i ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej zarząd spółki ponownie przeanalizuje plany rozwojowe Grupy Agora, portfel jej biznesów oraz nowe otoczenie rynkowe i na tej podstawie dokona rewizji planów strategicznych - zapowiedziano.

Agora bez dywidendy, rekordowo tania na giełdzie

W zeszłą środę kurs giełdowy Agory pierwszy raz w historii spółki zmalał poniżej 6 zł, w czwartek na koniec dnia wyniósł 5,96 zł.

Pod koniec czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy Agory zgodnie w propozycją władz firmy zdecydowało, że 20,11 mln zł jej zeszłorocznego zysku netto zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy. Do połowy października br. obniżono wynagrodzenie członków rady nadzorczej Agory.

Dołącz do dyskusji: Agora z lepszą rentownością w prasie i internecie, „Gazeta Wyborcza” ma 243 tys. subskrybentów cyfrowych

14 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
mm
baju baju będziem w raju ?! a ile tych darmowych substytutek wlazło na WG za darmochę a jak przyszło płacić to już raczej nie a GW liczy ciągle te MARTE DUSZE
odpowiedź
User
andyd
baju baju będziem w raju ?! a ile tych darmowych substytutek wlazło na WG za darmochę a jak przyszło płacić to już raczej nie a GW liczy ciągle te MARTE DUSZE
przecież z wynikach finansowych podają, ile dochodów jest z cyfrowych subskrypcji,
odpowiedź
User
4U
baju baju będziem w raju ?! a ile tych darmowych substytutek wlazło na WG za darmochę a jak przyszło płacić to już raczej nie a GW liczy ciągle te MARTE DUSZE

Przeczytaj sprawozdania finansowe jeżeli potrafisz.
Zysk EBITDA w II kwartale 2020 (w porównaniu do 2019) wzrósł z 1,8 mln do 5 mln.
14 zł od średniego subskrybenta. NYT sprzedaje dostęp za 2 dolary czyli taniej.
odpowiedź