SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Marquard Media Polska przy spadku wpływów o 24 proc. poprawił wynik netto o 11,2 mln zł

W ub.r. wydawnictwo Marquard Media Polska zanotowało spadek przychodów sprzedażowych o 24,3 proc. do 29,12 mln zł oraz 665 tys. zł zysku netto (wobec 10,58 mln zł straty rok wcześniej). Firma liczy, że w efekcie restrukturyzacji od drugiej połowy br. nie będzie już potrzebowała wsparcia finansowego od swojego właściciela.

Article

Przychody Marquard Media Polska ze sprzedaży krajowej zmalały z 36,26 mln zł w 2017 roku do 26,23 mln zł w ub.r., czyli o 27,7 proc. Natomiast wpływy z eksportu zwiększyły się o 29,7 proc. do 2,89 mln zł.

W sprawozdaniu złożonym w KRS wydawnictwo nie podało, ile wyniosły jego przychody ze sprzedaży czasopism, ile z publikowanych w nich reklam ani ile z reklam internetowych. Firma wydaje polskie edycje miesięczników „Harpers Bazaar”, „Esquire”, „Joy”, „Cosmopolitan”, „Playboy” i „CKM”. Jesienią ub.r. wycofała z rynku magazyny „Shape” i „Hot Moda”, tłumacząc, że chce się skupić na swoich najsilniejszych markach. Jednocześnie na stanowisku prezesa firmy Zsuzsannę Ohidi zastąpił Bijan Khezri (który jest też CEO całej Marquard Media Group), a funkcję dyrektora operacyjnego i finansowego objął Andrzej Fudała.

Bijan Khezri pod koniec ub.r. stał się też współwłaścicielem wydawnictwa, przejmując 20 proc. jego udziałów od Jürga Marquarda.

Spadki sprzedażowe magazynów, w internecie liderami Papilot i Kozaczek

Według danych ZKDP w ub.r. średnia sprzedaż ogółem „Cosmopolitan” zmalała o 29,5 proc. do 35 202 egz., „Joy” - o 31 proc. do 32 382 egz., „Harpers Bazaar” - o 16,4 proc. do 17 688 egz., „Hot Mody” - o 21,2 proc. do 25 362 egz., a „Shape” - o 29,4 proc. do 13 529 egz. W pierwszym kwartale br. nastąpiły kolejne spadki: w przypadku „Cosmopolitan” o 21,3 proc. do 29 419 egz., w przypadku „Joy” o 21,5 proc. do 28 358 egz., a wynik sprzedażowy „Harpers Bazaar” zmniejszył się o 26 proc. do 17 495 egz.

Nieco mniej zmalała sprzedaż magazynów dla mężczyzn: w ub.r. „Playboy” zanotował spadek o 10,2 proc. do 24 459 egz., a „CKM” - o 15,2 proc. do 16 772 egz. Natomiast w pierwszym kwartale br. wynik sprzedażowy „Playboya” zmalał o 8,2 proc. do 21 632 egz., a „CKM” - o 27,5 proc. do 14 200 egz. „Esquire” nie został natomiast zgłoszony do audytu sprzedażowego w ZKDP.

Do Marquard Media Polska należy też grupa serwisów internetowych, przede wszystkim witryny czasopism wydawanym przez firmę, a także przejęte kilka lat temu Zeberka.pl, Papilot.pl i Kozaczek.pl. Zdecydowanie najpopularniejsze są dwa ostatnie: według badania Gemius/PBI w grudniu ub.r. Papilot.pl zanotował 1,59 mln realnych użytkowników i 7,28 mln odsłon, a Kozaczek.pl w czerwcu br. miał 605,8 tys. użytkowników i 8,36 mln odsłon.

W sierpniu ub.r. wydawca zamknął serwis Supermamy.pl, a w lutym ub.r. zrezygnował z miesięcznika „Ach! Na zdrowie”

Pod koniec sierpnia ub.r. Marquard Media Polska wchłonął swoją spółkę zależną Papilot. - Firma planuje dalszy rozwój wokół ogłoszonej w sierpniu 2018 roku strategii „To Create to Connect to Transact” polegającej na angażowaniu mikrospołeczności poprzez tworzenie atrakcyjnych treści a następnie budowie nowych modeli biznesowych wokół marek i ich monetyzacji jak również inwestycji w aktywa digitalowe oraz obszar eventów - opisano w sprawozdaniu z działalności.

Koszty w dół o jedną piątą, 16 pracowników mniej

Wydatki operacyjne Marquard Media Polska też w ub.r. zmalały, ale nie tak mocno jak przychody - o 19,5 proc. do 34,06 mln zł. Zdecydowanie najbardziej ograniczono nakłady na usługi obce (z 15,24 do 11,5 mln zł) oraz zużycie materiałów i energii (z 6,57 do 4,87 mln zł).

Natomiast koszty wynagrodzeń zmniejszyły się z 10,17 do 9,24 mln zł. W ub.r. w firmie pracowały na etacie przeciętnie 82 osoby, w tym 58 kobiet. W skali roku ubyło 16 pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe poszły w dół z 7,4 do 6,26 mln zł, a wydatki na amortyzację - z 1,17 mln zł do 634 tys. zł.

Strata sprzedażowa firmy pogłębiła się w skali roku z 3,81 do 4,94 mln zł.

2,3 mln zł odpisu dot. Ruchu, 11 mln zł pożyczek od właściciela

Wydawnictwu udało się osiągnąć inne wskaźniki rentowności powyżej zera głównie dzięki wzrostowi pozostałych przychodów operacyjnych z 2,3 do 8,97 mln zł. Jednocześnie jego pozostałe koszty operacyjne poszły w górę z 2,22 do 3,9 mln zł.

W tej ostatniej kwocie zawarty jest odpis w wysokości 2,32 mln zł dotyczący należności krótkoterminowych za usługi i dostawy. W sprawozdaniu nie sprecyzowano, że chodzi o środki należne od Ruchu, natomiast prawie wszyscy duzi wydawcy prasowi w drugiej połowie ub.r. odpisali po kilka-kilkanaście mln należności od dystrybutora, po tym jak w ramach przyspieszonego postępowania układowego ogłosił, że większym wierzycielom przekaże tylko 15 proc. zaległych płatności, a mniejszym - 50 proc.

Wydawnictwo zaciągnęło od spółki Marquard Media International sześć pożyczek (niektóre w euro) na łączną kwotę 12,1 mln zł. Mają zostać spłacone do końca br., oprocentowanie wynosi 3 proc. - Z uwagi na ponoszone dotychczas straty przekładające się na wyzwania związane z bieżącą płynnością w krótkim terminie dalsza działalność spółki uzależniona jest od pozyskiwania finansowania z Marquard Media Group AG. Finansowanie takie jest na bieżąco uzyskiwane - skomentowano w sprawozdaniu.

Przede wszystkim dzięki tym środkom wynik operacyjny Marquard Media Polska poprawił się rok do roku z 3,74 mln zł straty do 130 tys. zł zysku, wynik brutto - z 9,76 mln zł straty do 55 tys. zł zysku, a wynik netto - z 10,58 mln zł straty do 655 tys. zł zysku.

Z racji wcześniejszych strat (na koniec ub.r. wynosiły łącznie 20,41 mln zł) firma miała ujemne kapitały własne: -6,6 mln zł na koniec ub.r., wobec -6,89 mln zł rok wcześniej. Kapitał podstawowy bez zmian wynosi 2 mln zł, a kapitał rezerwowy - 11,12 mln zł.

- Sukcesywnie i konsekwentnie realizowane działania restrukturyzacyjne zarówno w obszarze sprzedaży jak i kosztów powinny doprowadzić do osiągnięcia przez spółkę w drugiej połowie roku 2019 wyniku przy którym zewnętrzne finansowanie nie będzie już konieczne
a w kolejnych latach pozwolą spółce na generowanie zysków - zapowiedziano w raporcie z działalności Marquard Media Polska.

W poniższej tabeli wszystkie kwoty są w tys. zł.

Jakie są wyniki innych wydawców prasowo-internetowych?

W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 0,8 proc. do 426,3 mln zł oraz 9,64 mln zł zysku netto (wobec 4,76 mln zł rok wcześniej). Samo wydawnictwo Polska Press osiągnęło wzrost przychodów z reklam o 2,8 proc., natomiast jego wpływy ze sprzedaży prasy i usług poligraficznych zmalały o 7,5 proc.

Wydawnictwo Bauer w ub.r. zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 6,2 proc. do 464,33 mln zł, natomiast jego zysk netto zmalał ze 119,8 do 94,39 mln zł. Firma wydała 19,5 mln zł na aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, toczyły się wobec niej działania prawne na łączną kwotę 7,75 mln zł.

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.

W ub.r. wydawnictwo Burda Media Polska zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 8,2 proc. do 145 mln zł, a jego zysk netto zmalał z 2,65 mln zł do 679 tys. zł, do czego przyczyniły się odpisy zapasów i należności. Mocno zmniejszyły się przychody ze sprzedaży magazynów i książek, a minimalnie wzrosły wpływy reklamowe. Liczba pracowników zmalała o 19.

W ub.r. firma ZPR Media, wydająca wówczas „Super Express”, miała 50,49 mln zł wpływów ze sprzedaży prasy i książek, 19,36 mln zł z reklam prasowych, 8,83 mln zł z internetowych i 3,12 mln zł z telewizyjnych. Dokonała 9,2 mln zł odpisów dotyczących głównie należności od Ruchu. Łącznie zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 47,4 proc. do 130,62 mln zł, wskutek sprzedaży spółek telewizyjnych i magazynów.

Infor Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” i związanych z nim serwisów internetowych, zanotował wzrost przychodów sprzedażowych o 1,7 proc. do 59,48 mln zł. Wynik netto firmy zmalał z 1,87 mln zł zysku do 2,04 mln zł straty, głównie wskutek odpisania 6,41 mln zł należności od Ruchu.

Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i Grupy Bankier.pl, w ub.r. osiągnął wzrost przychodów sprzedażowych o 4,5 proc. do 62,27 mln zł oraz kosztów operacyjnych o 11 proc. do 59,5 mln zł. Zwiększyły się jej wpływy z e-commerce i reklam, natomiast zmalały ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów. Wydawca dostał 3 mln zł dywidendy od spółki zależnej Prawomaniacy.

Spółka Vistera wydająca miesięcznik „Vogue Polska” w ub.r. zanotowała 19,64 mln zł wpływów sprzedażowych, 25,23 mln zł kosztów operacyjnych i 5,63 mln zł straty netto. W br. chce zwiększyć nakład magazynu i pozyskać do niego nowych reklamodawców.

W ub.r. Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, zanotował 18 mln zł przychodów sprzedażowych (wobec 15,09 mln zł rok wcześniej), a wynik netto spółki poprawił się z 539,9 tys. zł straty do 311,9 tys. zł zysku. Zarząd firmy podkreśla, że dzięki uruchomieniu własnego działu sprzedaży reklam wpływy z tego źródła zwiększyły się o 33,2 proc. Narzeka natomiast na duży wzrost kosztów druku i ogromną presję płacową na rynku pracy.

W ub.r. firma Spes wydająca „Nasz Dziennik” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 8 proc. do 18,21 mln zł, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 1,56 do 3,12 mln zł. Spółka zatrudnia 89 osób, ograniczyła koszty usług obcych, a więcej wydała na wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

W ub.r. spółka Forum wydająca „Gazetę Polską Codziennie” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,7 proc. do 14,75 mln zł oraz 1,75 mln zł straty netto, wobec 32,3 tys. zł zysku rok wcześniej. Wydawca liczy na pozyskanie nowych reklamodawców i wpływy z obecności na kongresach gospodarczych.

Dołącz do dyskusji: Marquard Media Polska przy spadku wpływów o 24 proc. poprawił wynik netto o 11,2 mln zł

3 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Guttenberg
Andrzej, to jebnie.
odpowiedź
User
Billy
I tak nie ma nadzieji...
odpowiedź
User
Ania
przejrzałam portfolio wydawnictwa, powtarzalne tanio wyprodukowane sesje i tematy, brak oryginalnej zawartości
odpowiedź