SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

IDG Poland przy 7,5 mln zł wpływów miało 1,6 mln zł straty. Dużo mniej z konferencji i prasy

W minionym roku rozliczeniowym IDG Poland, wydawca m.in. magazynów komputerowych i dla menedżerów, zanotowało spadek wpływów o 9,1 proc. do 7,45 mln zł oraz 1,58 mln zł straty netto (wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej). Firma stawia na rozwój w zakresie konferencji i marketingu internetowego.

Article

8,19 mln zł wyniosły przychody sprzedażowe netto IDG Poland od października 2017 roku do września ub.r., podczas gdy rok wcześniej było to 7,45 mln zł. Spośród trzech głównych źródeł przychodów najmocniej zmalały w skali roku te z konferencji - o 35,1 proc. do 1,13 mln zł. Firma organizuje przede wszystkim konferencje i e-seminaria dotyczące nowych technologii, informatyki, marketingu oraz zarządzania, skierowane także do sektora publicznego. Zeszłoroczny spadek tłumaczy tym, że zrealizowała mniej konferencji, w których przychody pochodzą głównie od uczestników, a więcej tych finansowanych przez sponsorów.

Wpływy spółki działalności wydawniczej poszły w dół o 15,1 proc. do 919,3 tys. zł. IDG Poland wydawało w ub.r. magazyny komputerowe „PC World” i „Computerworld”, a także periodyki dla menedżerów „CEO”, „CIO 100” i „Raport Specjalny TOP 200”. Pod koniec ub.r. wydawnictwo zrezygnowało z tego pierwszego tytułu, tłumacząc to spadającym czytelnictwem prasy drukowanej i problemami z dystrybucją wynikającymi z fatalnej sytuacji Ruchu.

Z kolei przychody reklamowe IDG Poland, obejmujące też marketing internetowy, minimalnie wzrosły - o 0,5 proc. do 5,39 mln zł. W minionym roku obrachunkowym stanowiły już 72,4 proc. łącznych wpływów firmy, wobec 66,3 proc. rok wcześniej.

Koszty operacyjne wyższe od wpływów, ubyło 3 pracowników

W zeszłym roku rozliczeniowym IDG Poland poniosło 8,97 mln zł kosztów operacyjnych, co wobec 9,74 mln zł rok wcześniej oznacza spadek o 7,9 proc. Przy czym wydatki na usługi obce, stanowiące zdecydowaną większość kosztów, wzrosły rok do roku o 5,1 proc.

Za to koszty wynagrodzeń spadły o 28,3 proc. - z 3,12 do 2,24 mln zł. Firma na koniec września ub.r. na umowach o pracę zatrudniała 12 osób, o trzy mniej niż rok wcześniej. W sprawozdaniu zaznaczono, że wysokość pensji zasadniczych w ramach umów o pracę i cywilnoprawnych zmniejszyła się o 15,1 proc. - Jest to spowodowane dalszymi działaniami mającymi na celu optymalizację zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń oraz dostosowania ich do obecnych potrzeb oraz kierunku - uzasadniono.

Pozostałe koszty rodzajowe wydawnictwa zmalały z 560,2 do 254,2 tys. zł, na zużycie materiałów i energii - ze 115,4 do 107,4 tys. zł, a na amortyzację wzrosły z 60,2 do 79 tys. zł.

Przełożyło się to na 1,52 mln zł straty sprzedażowej, wobec 1,55 mln zł straty rok wcześniej.

Natomiast pozostałe wskaźniki rentowności nieco się pogorszyły, głównie z powodu spadku pozostałych wpływów operacyjnych z 239 do 146,4 tys. zł. Strata sprzedażowa pogłębiła się z 1,52 do 1,57 mln zł, a strata brutto - z 1,53 do 1,58 mln zł, a strata netto - z 1,52 też do 1,58 mln zł.

Właściciel dopłacił 6 mln zł do kapitału

Jedynym udziałowcem IDG Poland jest amerykański koncern International Data Group. Pod koniec marca na walnym zgromadzeniu zdecydował, żeby podwyższyć kapitał zakładowy spółki poprzez emisję 2,6 tys. nowych akcji w cenie 230 zł. Objął je koncern, zapowiedziano, że do końca marca zapłaci za to 6 mln zł.

To kolejne dokapitalizowanie IDG Poland przez właściciela firmy. W minionym roku obrachunkowym jej kapitał podstawowy wzrósł z 5,3 do 6,7 mln zł. Kapitał zapasowy firmy to niezmiennie 4,9 mln zł, natomiast kapitał własny pogorszył się z -157,3 do -334,9 tys. zł.

Natomiast skumulowane straty netto spółki na koniec września ub.r. wynosiły 10,36 mln zł, wobec 8,83 mln zł rok wcześniej.

IDG Poland stawia na marketing internetowy i konferencje

Zarząd IDG Poland w sprawozdaniu z działalności zapowiedział, że w br. firma będzie koncentrowała się na rozwoju oferty usług marketingu internetowego, m.in. z zakresu generowania leadów.

- Naturalnie kontynuowane będą przedsięwzięcia konferencyjne, które w roku ubiegłym przyniosły zdecydowaną poprawę wyników. Ponadto planujemy wdrożenie nowego cyklu spotkań dedykowanych sektorowi public „GovTech Klub” - wyliczono.

W działalności wydawniczej firma chce zwiększyć udział sektora internetowego. - Zwiększenie udziału usług cyfrowych, które zgodne jest ze strategią globalną całej grupy IDG, ma na celu doprowadzić do umocnienia spółki na pozycji lidera rynku mediów technologicznych w Polsce - stwierdzono.

Władze spółki zwracają uwagę, że branża IT po załamaniu w 2016 roku znów notuje wzrosty. - W celu odzyskania stabilnego źródła przychodów, generowanego przez kluczowych klientów, planujemy dedykować wyspecjalizowanych sprzedawców dla tej grupy kontrahentów. Dodatkowe wsparcie i międzynarodowa współpraca z innymi oddziałami grupy IDG stwarza szanse prowadzenia dużych, zintegrowanych projektów dla klientów międzynarodowych - napisano w sprawozdaniu IDG Poland.

Jakie są wyniki innych wydawców prasowo-internetowych?

W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 0,8 proc. do 426,3 mln zł oraz 9,64 mln zł zysku netto (wobec 4,76 mln zł rok wcześniej). Samo wydawnictwo Polska Press osiągnęło wzrost przychodów z reklam o 2,8 proc., natomiast jego wpływy ze sprzedaży prasy i usług poligraficznych zmalały o 7,5 proc.

Wydawnictwo Bauer w ub.r. zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 6,2 proc. do 464,33 mln zł, natomiast jego zysk netto zmalał ze 119,8 do 94,39 mln zł. Firma wydała 19,5 mln zł na aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, toczyły się wobec niej działania prawne na łączną kwotę 7,75 mln zł.

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.

W ub.r. wydawnictwo Burda Media Polska zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 8,2 proc. do 145 mln zł, a jego zysk netto zmalał z 2,65 mln zł do 679 tys. zł, do czego przyczyniły się odpisy zapasów i należności. Mocno zmniejszyły się przychody ze sprzedaży magazynów i książek, a minimalnie wzrosły wpływy reklamowe. Liczba pracowników zmalała o 19.

W ub.r. firma ZPR Media, wydająca wówczas „Super Express”, miała 50,49 mln zł wpływów ze sprzedaży prasy i książek, 19,36 mln zł z reklam prasowych, 8,83 mln zł z internetowych i 3,12 mln zł z telewizyjnych. Dokonała 9,2 mln zł odpisów dotyczących głównie należności od Ruchu. Łącznie zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 47,4 proc. do 130,62 mln zł, wskutek sprzedaży spółek telewizyjnych i magazynów.

Infor Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” i związanych z nim serwisów internetowych, zanotował wzrost przychodów sprzedażowych o 1,7 proc. do 59,48 mln zł. Wynik netto firmy zmalał z 1,87 mln zł zysku do 2,04 mln zł straty, głównie wskutek odpisania 6,41 mln zł należności od Ruchu.

Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i Grupy Bankier.pl, w ub.r. osiągnął wzrost przychodów sprzedażowych o 4,5 proc. do 62,27 mln zł oraz kosztów operacyjnych o 11 proc. do 59,5 mln zł. Zwiększyły się jej wpływy z e-commerce i reklam, natomiast zmalały ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów. Wydawca dostał 3 mln zł dywidendy od spółki zależnej Prawomaniacy.

Spółka Vistera wydająca miesięcznik „Vogue Polska” w ub.r. zanotowała 19,64 mln zł wpływów sprzedażowych, 25,23 mln zł kosztów operacyjnych i 5,63 mln zł straty netto. W br. chce zwiększyć nakład magazynu i pozyskać do niego nowych reklamodawców.

W ub.r. Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, zanotował 18 mln zł przychodów sprzedażowych (wobec 15,09 mln zł rok wcześniej), a wynik netto spółki poprawił się z 539,9 tys. zł straty do 311,9 tys. zł zysku. Zarząd firmy podkreśla, że dzięki uruchomieniu własnego działu sprzedaży reklam wpływy z tego źródła zwiększyły się o 33,2 proc. Narzeka natomiast na duży wzrost kosztów druku i ogromną presję płacową na rynku pracy.

W ub.r. firma Spes wydająca „Nasz Dziennik” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 8 proc. do 18,21 mln zł, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 1,56 do 3,12 mln zł. Spółka zatrudnia 89 osób, ograniczyła koszty usług obcych, a więcej wydała na wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

W ub.r. spółka Forum wydająca „Gazetę Polską Codziennie” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,7 proc. do 14,75 mln zł oraz 1,75 mln zł straty netto, wobec 32,3 tys. zł zysku rok wcześniej. Wydawca liczy na pozyskanie nowych reklamodawców i wpływy z obecności na kongresach gospodarczych.

Z kolei wydawnictwo Marquard Media Polska zanotowało spadek przychodów sprzedażowych o 24,3 proc. do 29,12 mln zł oraz 665 tys. zł zysku netto (wobec 10,58 mln zł straty rok wcześniej). Firma liczy, że w efekcie restrukturyzacji od drugiej połowy br. nie będzie już potrzebowała wsparcia finansowego od swojego właściciela.

Dołącz do dyskusji: IDG Poland przy 7,5 mln zł wpływów miało 1,6 mln zł straty. Dużo mniej z konferencji i prasy

6 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Sara
Nic nowego - spółka w Polsce notuje straty a centrala za granicą kumuluje zyski. Są firmy co przez kilkanaście lat przynoszą „straty” a centrala „dopłaca” do działalności w Polsce... a wg Eurostatu wypływa ponad 40 mld Euro transferów do zagranicznych właścicieli pod pozorem różnych opłat np za używanie logo czy konsulting czyli poza normalnymi dochodami z opodatkowanej dywidendy ... ale w branży telekomunikacyjnej to dopiero są transfery
6 0
odpowiedź
User
Quba
Ale ściema z tymi konferencjami - niby dramatyczny spadek ale przyszłościowe. To jedyne co się jeszcze jakoś turla do przodu
1 0
odpowiedź
User
Dom mediowy
Dyrektor sprzedaży nadal nie lubi domów mediowych?
2 0
odpowiedź