SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Egmont Polska: wpływy zmalały o 12 proc., a wynik netto o 10,4 mln zł. 4 mln zł rezerw na należności

W ub.r. wydawnictwo Egmont Polska, publikujące głównie czasopisma i książki dla dzieci i młodzieży, zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 12 proc. do 117,71 mln zł, a jego wynik netto zmalał z 5,61 mln zł zysku do 4,75 mln zł straty. Spółka utworzyła 4,05 mln zł rezerw na należności, liczy, że w br. ustabilizuje się sytuacja na rynku dystrybucji prasy.

czekaj...Article

Przychody sprzedażowe Egmont Polska zmalały w skali roku ze 133,85 do 117,71 mln zł, z czego wpływy od podmiotów powiązanych z firmą zmniejszyły się z 14,95 do 12,29 mln zł.

Spółka wydaje przede wszystkim publikacje skierowane dla dzieci i młodzieży. Jest to ok. 40 czasopism, a także książki, komiksy i gry planszowe. Duża część z nich jest oparta na licencjach, głównie dotyczących postaci z seriali i filmów.

Wzrosły wpływy z zagranicy

W sprawozdaniu złożonym w KRS firma nie podała, ile wyniosły wpływy z poszczególnych typów publikacji.

Zaznaczono natomiast, że przychody ze sprzedaży produktów w kraju zmalały ze 116,78 do 91,1 mln zł, a z eksportu zwiększyły się z 17,07 do 26,13 mln zł. Dodatkowo spółka w ub.r. osiągnęła 487,6 tys. zł wpływów ze sprzedaży towarów i materiałów. Rok wcześniej nie miała żadnych takich przychodów.

Działalność wydawnictwa w sprawozdaniu skomentowano jedynie ogólnikowo. - Rok 2018 to rok dynamicznych zmian na rynku dystrybucji prasy oraz istotnych zmian na rynku książki. Zarząd spółki koncentrował swoje wysiłki na tym aby sprostać oczekiwaniom naszych czytelników, dbać o interesy spółki i umiejętnie dostosować spółkę do zachodzących zmian rynkowych oraz aby spółka była dobrym i przyjaznym miejscem pracy dla jej pracowników - napisano.

Egmont Polska należy do grupy kapitałowej Egmont, bezpośrednim właścicielem spółki jest duński Egmont International Holding. W ub.r. wydawca wyższe przychody osiągnął od dwóch innych duńskich firm z tej grupy kapitałowej: Egmont Creative Solution (4,12 mln zł, wobec 6,63 mln zł rok wcześniej) i Egmont Printing Service (4,72 mln zł, wobec 4,64 mln zł w 2017 roku).

Koszty 7 proc. w dół, przybyło 14 pracowników

Koszty rodzajowe Egmont Polska wyniosły w ub.r. 118,66 mln zł, co wobec 127,36 mln zł rok wcześniej oznacza spadek o 6,8 proc. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów zmalały w skali roku z 85,7 do 78,54 mln zł.

Za to wydatki na usługi obce zwiększyły się z 17,55 do 17,77 mln zł, a pozostałe koszty rodzajowe - z 2,09 do 2,73 mln zł. Nakłady na zużycie materiałów i energii wyniosły 3,95 mln zł, po minimalnym spadku.

Natomiast koszty wynagrodzeń zmalały rok do roku z 14,91 do 12,53 mln zł, mimo że przeciętne zatrudnienie w firmie zwiększyło się ze 133 pracowników w 2017 roku do 147 w ub.r. Za to łączne zarobki członków zarządu skurczyły się z 2 do 1,25 mln zł.

W ub.r. wydawnictwo przeznaczyło 43,44 mln zł na zakupy towarów i usług od Egmont Printing Service, wobec 36,96 mln zł rok wcześniej. Wydatki u Egmont Creative Solution zmalały w skali roku z 8,15 do 7,07 mln zł, a u Egmont (Fonden) - z 4,94 do 4,62 mln zł.

Wyższa strata wskutek rezerw na należności

Przy dużo wyższym spadku przychodów niż kosztów wynik sprzedażowy Egmont Polska spadł z 6,49 mln zł zysku w 2017 roku do 951,2 tys. zł straty w ub.r.

Na pozostałe wskaźniki rentowności negatywnie wpłynął natomiast wzrost innych kosztów operacyjnych z 272 tys. zł do 5,21 mln zł. W zeszłorocznej kwocie 4,05 mln zł to rezerwy na należności, 831,8 tys. zł - rezerwy na zapasy, a 196,5 tys. zł - wartość spisanych braków wyrobów gotowych.

W sprawozdaniu firmy nie sprecyzowano, skąd tak duże rezerwy na należności. Natomiast w drugiej połowie ub. i br. większość czołowych wydawców prasowych utworzyła znaczące odpisy na prawdopodobnie nieściągalne należności od Ruchu, który od września ub.r. jest w trakcie przyspieszonego postępowania układowego i zgodnie z porozumieniami układowymi (których zatwierdzenia odmówił sąd) większym wierzycielom spłaci 15 proc. zaległych zobowiazań, a mniejszym - 50 proc.

I tak Gremi Media na przełomie ub. i br. odpisało 3,92 mln zł z 4,9 mln zł środków od Ruchu zagrożonych nieściągalnością, a Agora w lipcu ub.r. odpisała 13,6 mln zł, a w wynikach za ostatni kwartał ub.r. dodała jeszcze 3,3 mln zł. U Edipresse Polska odpis wyniósł 8,3 mln zł, u ZPR Media - 9,2 mln zł, u Burda Media Polska - 3,2 mln zł, a u Infor Biznes - 6,41 mln zł.

Dodatkowo na rezerwy zawiązane przez Egmont Polska mógł wpłynąć zeszłoroczny upadek sieci księgarni Matras.

W sprawozdaniu wydawnictwa zaznaczono, że jego zarząd oczekuje w br. „ustabilizowania sytuacji na rynku dystrybucji prasy”.

W konsekwencji tych rezerw wynik operacyjny wydawcy pogorszył się z 7,16 mln zł zysku do 5,7 mln zł straty, wynik brutto - z 7,13 mln zł zysku do 5,53 mln zł straty, a wynik netto - z 5,61 mln zł zysku do 4,75 mln zł straty. Ten ostatni zmalał nieco mniej, bo w ub.r. firma miała ujemne koszty podatku dochodowego (-774,5 tys. zł), wobec 1,52 mln zł rok wcześniej.

W związku ze stratą kapitały własne wydawcy zmalały w ciągu roku z 52,13 do 47,37 mln zł. Kapitał podstawowy bez zmian wynosi 8,76 mln zł, a kapitał zapasowy - 4,38 mln zł.

Jakie są wyniki innych wydawców prasowo-internetowych?

W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 0,8 proc. do 426,3 mln zł oraz 9,64 mln zł zysku netto (wobec 4,76 mln zł rok wcześniej). Samo wydawnictwo Polska Press osiągnęło wzrost przychodów z reklam o 2,8 proc., natomiast jego wpływy ze sprzedaży prasy i usług poligraficznych zmalały o 7,5 proc.

Wydawnictwo Bauer w ub.r. zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 6,2 proc. do 464,33 mln zł, natomiast jego zysk netto zmalał ze 119,8 do 94,39 mln zł. Firma wydała 19,5 mln zł na aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, toczyły się wobec niej działania prawne na łączną kwotę 7,75 mln zł.

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.

W ub.r. wydawnictwo Burda Media Polska zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 8,2 proc. do 145 mln zł, a jego zysk netto zmalał z 2,65 mln zł do 679 tys. zł, do czego przyczyniły się odpisy zapasów i należności. Mocno zmniejszyły się przychody ze sprzedaży magazynów i książek, a minimalnie wzrosły wpływy reklamowe. Liczba pracowników zmalała o 19.

W ub.r. firma ZPR Media, wydająca wówczas „Super Express”, miała 50,49 mln zł wpływów ze sprzedaży prasy i książek, 19,36 mln zł z reklam prasowych, 8,83 mln zł z internetowych i 3,12 mln zł z telewizyjnych. Dokonała 9,2 mln zł odpisów dotyczących głównie należności od Ruchu. Łącznie zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 47,4 proc. do 130,62 mln zł, wskutek sprzedaży spółek telewizyjnych i magazynów.

Infor Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” i związanych z nim serwisów internetowych, zanotował wzrost przychodów sprzedażowych o 1,7 proc. do 59,48 mln zł. Wynik netto firmy zmalał z 1,87 mln zł zysku do 2,04 mln zł straty, głównie wskutek odpisania 6,41 mln zł należności od Ruchu.

Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i Grupy Bankier.pl, w ub.r. osiągnął wzrost przychodów sprzedażowych o 4,5 proc. do 62,27 mln zł oraz kosztów operacyjnych o 11 proc. do 59,5 mln zł. Zwiększyły się jej wpływy z e-commerce i reklam, natomiast zmalały ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów. Wydawca dostał 3 mln zł dywidendy od spółki zależnej Prawomaniacy.

Spółka Vistera wydająca miesięcznik „Vogue Polska” w ub.r. zanotowała 19,64 mln zł wpływów sprzedażowych, 25,23 mln zł kosztów operacyjnych i 5,63 mln zł straty netto. W br. chce zwiększyć nakład magazynu i pozyskać do niego nowych reklamodawców.

W ub.r. Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, zanotował 18 mln zł przychodów sprzedażowych (wobec 15,09 mln zł rok wcześniej), a wynik netto spółki poprawił się z 539,9 tys. zł straty do 311,9 tys. zł zysku. Zarząd firmy podkreśla, że dzięki uruchomieniu własnego działu sprzedaży reklam wpływy z tego źródła zwiększyły się o 33,2 proc. Narzeka natomiast na duży wzrost kosztów druku i ogromną presję płacową na rynku pracy.

W ub.r. firma Spes wydająca „Nasz Dziennik” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 8 proc. do 18,21 mln zł, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 1,56 do 3,12 mln zł. Spółka zatrudnia 89 osób, ograniczyła koszty usług obcych, a więcej wydała na wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

W ub.r. spółka Forum wydająca „Gazetę Polską Codziennie” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,7 proc. do 14,75 mln zł oraz 1,75 mln zł straty netto, wobec 32,3 tys. zł zysku rok wcześniej. Wydawca liczy na pozyskanie nowych reklamodawców i wpływy z obecności na kongresach gospodarczych.

Z kolei wydawnictwo Marquard Media Polska zanotowało spadek przychodów sprzedażowych o 24,3 proc. do 29,12 mln zł oraz 665 tys. zł zysku netto (wobec 10,58 mln zł straty rok wcześniej). Firma liczy, że w efekcie restrukturyzacji od drugiej połowy br. nie będzie już potrzebowała wsparcia finansowego od swojego właściciela.

Dołącz do dyskusji: Egmont Polska: wpływy zmalały o 12 proc., a wynik netto o 10,4 mln zł. 4 mln zł rezerw na należności

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl