SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Wpływy Media Service Zawada zmalały o 8 proc. 2,6 mln zł zaległych należności od Ruchu, Super Siódemki i WIKR

Firma Media Service Zawada, wydająca głównie czasopisma i książki dla dzieci, w ub.r. zanotowała spadek przychodów o 7,8 proc. do 40,21 mln zł oraz zysku netto z 2,11 mln zł do 879,8 tys. zł. Ma 2,6 mln zł zaległych należności od przeżywających ogromne problemy spółek dystrybucyjnych Ruch, Super Siódemka i WIKR.

Article

Przychody sprzedażowe netto Media Service Zawada zmniejszyły się o 9 proc. - z 43,51 mln zł w 2017 roku do 39,6 mln zł. Natomiast wynik ze zmiany stanu produktów poszedł w górę z 249,8 do 745,2 tys. zł, co obniżyło łączy spadek wpływów.

Firma wydaje przede wszystkim magazyny dla dzieci, głównie oparte na markach stacji i seriali telewizyjnych oraz występujących w nich bohaterów. W ub.r. publikowała dalej kilkanaście czasopism („Cartoon Network Magazyn”, „Ben 10”, „Scooby Doo”, „Winx Club”, „Świnka Peppa”, „Mini Mini”, „Magic Pocket”, „Mia i ja”, „Lego Friends”, „Lego Ninjago”, „Lego Elves”, „Lego Nexo Knights”, „Lego Batman”, „Blaze, Safiras”, „Nick Jr.”), a także wprowadziła na rynek nowe tytuły: „Pszczółka Maja”, „SuperWings”, „Rafcio Śróbka”, „Księżniczka Nella” i Animal Club”. - Sprzedaż nowych wydawnictw prowadzono nakładem reklamowym zapewniającym optymalną sprzedaż; wyniki finansowe były zadowalające - zaznaczono w sprawozdaniu z działalności Media Service Zawada.

Ponadto firma opublikowała książki i kolekcje DVD: „Scooby Doo!”, „Świnka Peppa”, „Cartoon Network”, „Ben 10”, „Stacyjkowo”, „Psi Patrol”, „Tupcio Chrupcio”, „Wissper”, „Play Doh” i „PJ Masks”.

- Kontynuowano także współpracę z firmami, powszechnie znanymi na rynku, na polu wykorzystywania wydawnictw dla celów promocyjnych, jak również zwiększono różnorodność kanałów dystrybucyjnych, szczególnie w zakresie dystrybucji książek - opisano w raporcie.

Dużo mniej z konkursów SMS-owych

Przychody ze sprzedaży produktów zmalały w skali roku z do 35,86 mln zł (czyli o 6,8 proc.), a z usług - z  do 3,74 mln zł o (25,7 proc.). Udział tych pierwszych w łącznych wpływach sprzedażowych firmy wzrósł w skali roku z 88,43 do 90,55 proc., a tych drugich - zmalał z 11,57 do 9,45 proc.

Sprzedaż produktów oznacza przede wszystkim magazyny, książki i płyty DVD. Natomiast w ramach usług firma organizuje m.in. konkursy na stronie Konkursiaki.pl oraz konkursy SMS-owe. W sprawozdaniu podała, że „swoje zadania realizuje także przez coraz większą liczbę konkursów przy wykorzystaniu tradycyjnych środków komunikacji oraz przy wykorzystaniu multimediów”, ponadto planuje organizować konkursy na Facebooku.

Ograniczono koszty usług obcych, więcej na wynagrodzenia

W ub.r. koszty operacyjne Media Service Zawada wyniosły 38,87 mln zł, co wobec 40,65 mln zł rok wcześniej daje spadek o 4,4 proc. Zdecydowanie najbardziej zmalały wydatki na usługi obce - z 19,91 do 17,74 mln zł.

Za to nakłady na wynagrodzenia zwiększyły się z 4,28 do 4,48 mln zł, na amortyzację - z 4,22 do 4,61 mln zł. Wzrosły też koszty podatków i opłat (ze 116,8 do 133,2 tys. zł) i pozostałe koszty rodzajowe (z 830,2 do 885,4 tys. zł), a wydatki na zużycie materiałów i energii spadły nieznacznie - z 10,48 do 10,21 mln zł.

Wydatki firmy zmalały dużo mniej od wpływów, dlatego pogorszył się zysk sprzedażowy - z 2,95 do 1,33 mln zł.

Pozostałe przychody i koszty były niewielkie. Z kolei wpływy finansowe poszły w górę z 15,9 do 106,4 tys. zł, a koszty finansowe - z 329,3 do 330,9 tys. zł.

W konsekwencji zysk brutto Media Service Zawada zmalał z 2,64 do 1,11 mln zł, a po odliczeniu podatku dochodowego (w 2017 roku wyniósł 524,3 tys. zł, a w ub.r. - 204,9 tys. zł) zysk netto spadł z 2,11 mln zł do 879,8 tys. zł.

2,6 mln zł zaległych należności od Ruchu, Super Siódemki i WIKR

W sprawozdaniu wydawca podał, że na koniec ub.r. miał 1,92 mln zł zaległych należności od Ruchu i 609,3 tys. zł od dystrybuującej głównie książki spółki Super Siódemka. Ruch jest w trakcie przyspieszonego postępowania układowego, zgodnie z porozumieniami zawartymi w kwietniu wierzycielom, którym jest winny po minimum 1 mln zł, spłaci tylko 15 proc. Przy czym pod koniec maja, po skargach złożonych przez kilku wydawców, sąd odmówił zatwierdzenia tych porozumień.

Z kolei wobec Super Siódemki w listopadzie ub.r. Media Service Zawada złożył pozew o nakaz zapłaty i uzyskał taki nakaz w połowie stycznia. Jednak miesiąc później otwarto postępowanie sanacyjne w Super Siódemce, co zablokowało postępowania dotyczące uzyskania wszelkich wcześniejszych należności od spółki.

Ponadto wydawca miał 143,1 tys. zł należności od dystrybuującej książki firmy WIKR. W przypadku 75,4 tys. zł pod koniec lipca ub.r. uzyskał sądowy tytuł wykonawczy, ale na początku sierpnia sąd zgodził się na przyspieszone postępowanie układowe w WIKR, co zatrzymało egzekwowanie tych środków.

Media Service Zawada nie utworzył żadnych odpisów dotyczących tych należności.

W planach rozwój także w internecie i mobile’u

Udziałowcami Media Service Zawada są jej wiceprezes Andrzej Przesmycki (ma 23 proc. kapitału) i brytyjska spółka Media Service Zawada LTD (77 proc.). Zeszłoroczny zysk postanowili przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Przed rokiem udziałowcy postąpili tak samo, dlatego kapitał zapasowy firmy wzrósł w skali roku z 16 do 18,12 mln zł. Natomiast łącznie kapitał własny zwiększył się z 18,17 do 19,05 mln zł.

W sprawozdaniu zapowiedziano, że Media Service Zawada planuje wydawać nowe tytuły - zarówno własne, jak też na licencjach (od dotychczasowych i nowych kontrahentów). - Jednocześnie nadal będą prowadzone poszukiwania innych form działalności w celu zwiększenia zysku i utrzymania pozycji na rynku, w tym działania przy wykorzystaniu serwisów internetowych www oraz urządzeń mobilnych - zaznaczono.

Jakie są wyniki innych wydawców prasowo-internetowych?

W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 0,8 proc. do 426,3 mln zł oraz 9,64 mln zł zysku netto (wobec 4,76 mln zł rok wcześniej). Samo wydawnictwo Polska Press osiągnęło wzrost przychodów z reklam o 2,8 proc., natomiast jego wpływy ze sprzedaży prasy i usług poligraficznych zmalały o 7,5 proc.

Wydawnictwo Bauer w ub.r. zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 6,2 proc. do 464,33 mln zł, natomiast jego zysk netto zmalał ze 119,8 do 94,39 mln zł. Firma wydała 19,5 mln zł na aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, toczyły się wobec niej działania prawne na łączną kwotę 7,75 mln zł.

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.

W ub.r. wydawnictwo Burda Media Polska zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 8,2 proc. do 145 mln zł, a jego zysk netto zmalał z 2,65 mln zł do 679 tys. zł, do czego przyczyniły się odpisy zapasów i należności. Mocno zmniejszyły się przychody ze sprzedaży magazynów i książek, a minimalnie wzrosły wpływy reklamowe. Liczba pracowników zmalała o 19.

W ub.r. firma ZPR Media, wydająca wówczas „Super Express”, miała 50,49 mln zł wpływów ze sprzedaży prasy i książek, 19,36 mln zł z reklam prasowych, 8,83 mln zł z internetowych i 3,12 mln zł z telewizyjnych. Dokonała 9,2 mln zł odpisów dotyczących głównie należności od Ruchu. Łącznie zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 47,4 proc. do 130,62 mln zł, wskutek sprzedaży spółek telewizyjnych i magazynów.

Infor Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” i związanych z nim serwisów internetowych, zanotował wzrost przychodów sprzedażowych o 1,7 proc. do 59,48 mln zł. Wynik netto firmy zmalał z 1,87 mln zł zysku do 2,04 mln zł straty, głównie wskutek odpisania 6,41 mln zł należności od Ruchu.

Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i Grupy Bankier.pl, w ub.r. osiągnął wzrost przychodów sprzedażowych o 4,5 proc. do 62,27 mln zł oraz kosztów operacyjnych o 11 proc. do 59,5 mln zł. Zwiększyły się jej wpływy z e-commerce i reklam, natomiast zmalały ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów. Wydawca dostał 3 mln zł dywidendy od spółki zależnej Prawomaniacy.

Spółka Vistera wydająca miesięcznik „Vogue Polska” w ub.r. zanotowała 19,64 mln zł wpływów sprzedażowych, 25,23 mln zł kosztów operacyjnych i 5,63 mln zł straty netto. W br. chce zwiększyć nakład magazynu i pozyskać do niego nowych reklamodawców.

W ub.r. Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, zanotował 18 mln zł przychodów sprzedażowych (wobec 15,09 mln zł rok wcześniej), a wynik netto spółki poprawił się z 539,9 tys. zł straty do 311,9 tys. zł zysku. Zarząd firmy podkreśla, że dzięki uruchomieniu własnego działu sprzedaży reklam wpływy z tego źródła zwiększyły się o 33,2 proc. Narzeka natomiast na duży wzrost kosztów druku i ogromną presję płacową na rynku pracy.

W ub.r. firma Spes wydająca „Nasz Dziennik” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 8 proc. do 18,21 mln zł, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 1,56 do 3,12 mln zł. Spółka zatrudnia 89 osób, ograniczyła koszty usług obcych, a więcej wydała na wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

W ub.r. spółka Forum wydająca „Gazetę Polską Codziennie” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,7 proc. do 14,75 mln zł oraz 1,75 mln zł straty netto, wobec 32,3 tys. zł zysku rok wcześniej. Wydawca liczy na pozyskanie nowych reklamodawców i wpływy z obecności na kongresach gospodarczych.

Z kolei wydawnictwo Marquard Media Polska zanotowało spadek przychodów sprzedażowych o 24,3 proc. do 29,12 mln zł oraz 665 tys. zł zysku netto (wobec 10,58 mln zł straty rok wcześniej). Firma liczy, że w efekcie restrukturyzacji od drugiej połowy br. nie będzie już potrzebowała wsparcia finansowego od swojego właściciela.

Dołącz do dyskusji: Wpływy Media Service Zawada zmalały o 8 proc. 2,6 mln zł zaległych należności od Ruchu, Super Siódemki i WIKR

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl