SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Wydawnictwo Zwierciadło zwiększyło wpływy dzięki lepszej sprzedaży książek, właściciel dopłacił 6 mln zł

W ub.r. Wydawnictwo Zwierciadło, wydawca magazynów „Zwierciadło” i „Sens”, zanotował wzrost przychodów o 2,5 proc. do 21 mln zł oraz 84,2 tys. zł straty netto (wobec 1,7 mln zł straty netto rok wcześniej). Firma zapewnia, że nadal pracuje nad uzdrowieniem swojej sytuacji finansowej. Wiosną br. właściciel spółki dokapitalizował ją kwotą 6 mln zł.

Article

Przychody sprzedażowe Wydawnictwa Zwierciadło zwiększyły się z 19 mln zł w 2017 roku do 19,73 mln zł w ub.r., czyli o 3,8 proc. Jednocześnie wynik ze zmiany stanu produktów pogorszył się z 269,5 tys. zł do -353 tys. zł, natomiast koszty produkcji na własne potrzeby poszły w górę z 1,21 do 1,61 mln zł.

Firma jest wydawcą miesięczników „Zwierciadło” i „Sens” oraz serwisu Zwierciadlo.pl, a także organizuje warsztaty z cyklu Akademia Zwierciadła. Ten pierwszy tytuł został zgłoszony do ZKDP - w ub.r. jego średnia sprzedaż ogółem wynosiła 75 793 egz., o 5,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Reklamy i magazyny w dół, wzrosła sprzedaż książek

W ub.r. Wydawnictwo Zwierciadło zanotowało 8,21 mln zł ze sprzedaży usług marketingowych, co wobec 9,01 mln zł rok wcześniej oznacza spadek o 8,8 proc. Natomiast wpływy ze sprzedaży czasopism zmalały z 6,46 do 6,2 mln zł (o 4,1 proc.).

Za to przychody ze sprzedaży książek poszły w górę aż o 57,1 proc. - z 3,02 do 4,74 mln zł. Natomiast wpływy z pozostałych źródeł wzrosły z 517,7 do 575,5 tys. zł.

Niższe koszty, 3 pracowników mniej

Koszty operacyjne Wydawnictwa Zwierciadło zmniejszyły się w skali roku z 21,69 do 20,85 mln zł (to 3,9 proc. w dół). Zdecydowanie najwięcej spółka przeznacza na usług obce, wydatki w tym zakresie spadły z 15,21 do 14,45 mln zł.

Nakłady na wynagrodzenia ograniczono o 9,6 proc. - z 4,19 do 3,78 mln zł. W wydawnictwie na koniec ub.r. pracowało na etacie 21 osób, o trzy mniej niż rok wcześniej.

Koszty amortyzacji zmalały ze 169,9 do 151,6 tys. zł, a pozostałe koszty rodzajowe - z 591,3 do 280,2 tys. zł.

Z kolei pozostałe wpływy operacyjne zwiększyły się z 37,3 do 52,8 tys. zł, a pozostałe wydatki operacyjne - z 506,1 do 509,7 tys. zł. Na tę ostatnią kwotę złożyły się przede wszystkim odpisy: 301,2 tys. zł na towary i wyroby, a 129 tys. zł na należności.

Wydawnictwu udało się osiągnąć w ub.r. zysk sprzedażowy w wysokości 158,1 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej miało 1,21 mln zł straty. Z kolei strata operacyjna firmy skurczyła się z 1,68 mln zł do 298,8 tys. zł, strata brutto - z 1,84 mln zł do 607,7 tys. zł, a strata netto - z 1,7 mln zł do 84,2 tys. zł.

Według prezesa rynek się kurczy, ale firma zdrowsza finansowo

Prezesem i jedynym członkiem zarządu Wydawnictwa Zwierciadło od kwietnia br. jest Adam Popielski, który przeszedł do firmy z Agory. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/adam-popielski-prezes-wydawnictwo-zwierciadlo W sprawozdaniu z działalności spółki w ub.r. przyznał, że „zagrożeniem jest silna konkurencja oraz kurczący się popyt na rynku wydawniczym”.

Z drugiej strony docenił wyniki osiągnięte w ub.r. - W 2018 roku sytuacja finansowa spółki uległa poprawie w stosunku do roku poprzedniego na skutek systematycznego inwestowania w zwiększenie sprzedaży prasy drukowanej i książek, a co za tym idzie przychodów ze sprzedaży powierzchni reklamowej. Spółka podjęła w latach poprzednich działania w celu uzdrowienia sytuacji finansowej i kontynuuje te działania w roku 2019 - opisał Popielski.

- Produkty ulegają zmianom merytorycznym i wizualnym, kontynuowano proces redukcji kosztów. Głównym założeniem strategicznym Spółki jest odzyskanie stabilnej pozycji na rynku wydawniczym, realizacja projektów oraz usług o wysokiej jakości, kontynuacja dotychczasowej działalności oraz poszerzenie działalność digitalowej - wyliczył prezes Wydawnictwa Zwierciadło.

Właściciel dopłacił 6 mln zł do kapitału

Z całej dotychczasowej działalności Wydawnictwo Zwierciadło łącznie 32,02 mln zł straty. Na koniec ub.r. firma miała 2,84 mln zł kapitału podstawowego i 22,47 mln zł zapasowego, tyle samo co rok wcześniej.

Z racji wcześniejszych strat kapitały własne wydawcy pozostają ujemne - na koniec ub.r. było to -2,44 mln zł, a na koniec 2017 roku -2,35 mln zł.

W tej sytuacji cypryjska spółka European Media Essence, jedyny udziałowiec Wydawnictwa Zwierciadło, zdecydowała się je dokapitalizować. Pod koniec kwietnia br. objęła nowe udziały wydawcy o nominalnej wartości 2 mln zł, płacąc 6 mln zł (4 mln zł zostało przeznaczone na kapitał zapasowy).

Jak sobie radzą inne wydawnictwa na polskim rynku

W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 0,8 proc. do 426,3 mln zł oraz 9,64 mln zł zysku netto (wobec 4,76 mln zł rok wcześniej). Samo wydawnictwo Polska Press osiągnęło wzrost przychodów z reklam o 2,8 proc., natomiast jego wpływy ze sprzedaży prasy i usług poligraficznych zmalały o 7,5 proc.

Wydawnictwo Bauer w ub.r. zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 6,2 proc. do 464,33 mln zł, natomiast jego zysk netto zmalał ze 119,8 do 94,39 mln zł. Firma wydała 19,5 mln zł na aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, toczyły się wobec niej działania prawne na łączną kwotę 7,75 mln zł.

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.

W ub.r. wydawnictwo Burda Media Polska zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 8,2 proc. do 145 mln zł, a jego zysk netto zmalał z 2,65 mln zł do 679 tys. zł, do czego przyczyniły się odpisy zapasów i należności. Mocno zmniejszyły się przychody ze sprzedaży magazynów i książek, a minimalnie wzrosły wpływy reklamowe. Liczba pracowników zmalała o 19.

W ub.r. firma ZPR Media, wydająca wówczas „Super Express”, miała 50,49 mln zł wpływów ze sprzedaży prasy i książek, 19,36 mln zł z reklam prasowych, 8,83 mln zł z internetowych i 3,12 mln zł z telewizyjnych. Dokonała 9,2 mln zł odpisów dotyczących głównie należności od Ruchu. Łącznie zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 47,4 proc. do 130,62 mln zł, wskutek sprzedaży spółek telewizyjnych i magazynów.

Spółka Vistera wydająca miesięcznik „Vogue Polska” w ub.r. zanotowała 19,64 mln zł wpływów sprzedażowych, 25,23 mln zł kosztów operacyjnych i 5,63 mln zł straty netto. W br. chce zwiększyć nakład magazynu i pozyskać do niego nowych reklamodawców.

W ub.r. Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, zanotował 18 mln zł przychodów sprzedażowych (wobec 15,09 mln zł rok wcześniej), a wynik netto spółki poprawił się z 539,9 tys. zł straty do 311,9 tys. zł zysku. Zarząd firmy podkreśla, że dzięki uruchomieniu własnego działu sprzedaży reklam wpływy z tego źródła zwiększyły się o 33,2 proc. Narzeka natomiast na duży wzrost kosztów druku i ogromną presję płacową na rynku pracy.

W ub.r. firma Spes wydająca „Nasz Dziennik” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 8 proc. do 18,21 mln zł, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 1,56 do 3,12 mln zł. Spółka zatrudnia 89 osób, ograniczyła koszty usług obcych, a więcej wydała na wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

W ub.r. spółka Forum wydająca „Gazetę Polską Codziennie” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,7 proc. do 14,75 mln zł oraz 1,75 mln zł straty netto, wobec 32,3 tys. zł zysku rok wcześniej. Wydawca liczy na pozyskanie nowych reklamodawców i wpływy z obecności na kongresach gospodarczych.

W ub.r. Ruch zanotował spadek przychodów sprzedażowych o 7,5 proc. do 1,24 mld zł, 77,34 mln zł straty operacyjnej (wobec 42,57 mln zł w 2017 roku) i aż 352,23 mln zł straty netto (rok wcześniej wyniosła ona 56,81 mln zł). Na tym ostatnim wyniku zaciążyły odpisy, m.in. 253,67 mln zł na obligacje spółki Lurena Investments.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Wydawnictwo Zwierciadło zwiększyło wpływy dzięki lepszej sprzedaży książek, właściciel dopłacił 6 mln zł

2 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Cypryjski Łącznik
Jak w Polsce robić prasę kolorową? Trzeba by naczelna miała męża oligarchę i potentata w handlu ropą, który co jakiś czas do swojej cypryjskiej spółki doleje parę groszy (znaczy milionów). Wtedy się spina i można nadal realizować hobby.
6 0
odpowiedź
User
Max
Bauer jakoś nie dopłaca i rentowność ma niezgorszą
0 2
odpowiedź