SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Allegro po debiucie giełdowym zmniejszyło zadłużenie kredytowe o 652 mln zł do 5,5 mld zł

W środę Allegro zaciągnęło pozyskane pod koniec września br. 5,5 mld zł kredytu od konsorcjum banków i firm ubezpieczeniowych. Dzięki środkom ze sprzedaży nowych akcji firma zmniejszyła swoje zadłużenie kredytowe o 651,7 mln zł do 5,5 mld zł.

Article

Allegro w ramach oferty pierwotnej przed debiutem na warszawskiej giełdzie w drugiej połowie września sprzedało 213,55 mln akcji po 43 zł za sztukę (to maksymalna wartość z proponowanego inwestorom zakresu 35-43 zł). Tym samym łączna wartość oferty wyniosła 9,182 mld zł.

23,25 mln walorów z tej puli to akcje z nowej emisji, a środki z ich zbycia, po odliczeniu kosztów ofert, wyniosły 900,5 mln zł. Allegro zapowiedziało, że przeznaczy je na zmniejszenie zadłużenia „w celu uzyskania lepszej dźwigni finansowej netto, co w ocenie Grupy pozwoli jej na większą elastyczność finansową”.

Allegro uzgodniło 6 mld zł kredytów na pięć lat

W środę Allegro w komunikacie giełdowym poinformowało, jak przeprowadziło refinansowanie swojego zadłużenia z wykorzystania środków ze sprzedaży nowych akcji. Pod koniec września firma ustaliła z konsorcjum banków uzyskanie 5,5 mld zł kredytu terminowego i 500 mln zł kredytu odnawialnego.

Oba mają zostać spłacone do października 2025 roku, przy czym spłata kredytu odnawialnego może zostać, za zgodą banków, przesunięta o rok. Natomiast w przypadku kredytu terminowego „spłaty nie są należne przed terminem jego wymagalności przypadającym na dzień 14 października 2025”.

Oba kredyty są oprocentowane według rocznej stawki WIBOR (lub EURIBOR i LIBOR, w zależności od kredytującego banku) plus marża, która dla kredytu terminowego wynosi 2,25 proc. rocznie, a dla kredytu odnawialnego - 1,8 proc. Prowizja przy kredycie terminowym wyniosła 60 mln zł.

Zabezpieczeniem spłaty są zastawy m.in. na akcjach luksemburskiego spółki Allegro (to ona zadebiutowała na giełdzie), udziałach jej polskich spółek zależnych Allegro.pl i Ceneo.pl oraz ich kluczowych znakach towarowych i domenach internetowych.

W konsorcjum, które udzieliło tych kredytów, są  Bank Handlowy, Bank of America Merrill Lynch, PKO BP, Barclays Bank, Credit Agricole, Credit Agricole Bank Polska, Erste Group Bank, Goldman Sachs, Industrial And Commercial Bank Of China (Europe), Morgan Stanley Bank International, Morgan Stanley Senior Funding, Bank Pekao, PZU, PZU Na Życie, PZU FIZAN BIS 1, Raiffeisen Bank International i Santander Bank Polska.

Zadłużenie 652 mln zł w dół

W środę Allegro pobrało kwotę netto 5,44 mld zł kredytu terminowego. Natomiast środki z debiutu giełdowego przeznaczyło na „całkowitą spłatę pozostałego zadłużenia pod Istniejącymi Kredytami, wynoszącego 6.151,7 mln PLN”.

W efekcie zadłużenie kredytowe firmy zmalało z 6,15 do 5,5 mld zł, czyli o 651,7 mln zł.

Allegro zaznaczyło, że w związku z wcześniejszą spłatą poprzednich kredytów, zaciągniętych pod koniec 2016 roku, w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał br. pojawi się dodatkowo 144,2 mln zł kosztów finansowych. - Kwota ta odzwierciedla niezamortyzowaną wartość kosztów zaciągnięcia kredytów i związanych z tym wydatków, poniesionych w momencie zaciągnięcia istniejących kredytów w 2017 r. oraz w wyniku ich zwiększenia w 2019 r., które nie będą już amortyzowane przez okres trwania istniejących kredytów - uzasadniono.

Ponadto jako koszt finansowy zostanie sklasyfikowane 26 mln zł dodatkowej opłaty w związku z wcześniejszą spłatą jednego z poprzednich kredytów.

Spółki Allegro bez rad nadzorczych

W poniedziałek po sesji giełdowej poinformowano, że z rady dyrektorów (to odpowiednik rady nadzorczej) luksemburskiej spółki Allegro.eu, która bezpośrednio jest jedynym udziałowcem Allegro.pl, odchodzą Danielle Arendt-Michels, Gautier Laurent, Séverine Michel, Cédric Pedoni i Gilles Willy Duroy.

Ponadto w poniedziałek rozwiązano rady nadzorczej spółek Allegro.pl i Ceneo.pl. Wszyscy ich członkowie przestali pełnić swoje funkcje.

W komunikacie giełdowym Allegro nie podano przyczyn tych zmian.

Allegro w br. zwiększyło wpływy i zysk

Według danych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym w pierwszej połowie br. przychody Allegro zwiększyły się o 51,7 proc. do 1,77 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 81,3 proc. do 981,6 mln zł jego zysk netto poszedł w górę ze 195,7 do 289,6 mln zł. Zdecydowaną większość przychodów firmy stanowią wpływy z opłat i prowizji na platformie Allegro. W zeszłym półroczu wyniosły one 1,45 mld zł (w poniższych grafikach kwoty są w tys. zł), wobec 962,6 mln zł rok wcześniej.

Wpływy reklamowe platformy Allegro zwiększyły się z 70,4 do 122,9 mln zł, a przychody handlowe (czyli z własnego sklepu działającego na platformie) - z 37,2 do 82,6 mln zł.

Do Allegro należą też porównywarka cenowa Ceneo. Jej półroczne przychody z usług porównywarkowych poszły w górę z 74,6 do 102 mln zł, a z reklam - z 19 do 19,8 mln zł. Natomiast pozostałe wpływy firmy zwiększyły się z 4,3 do 6,8 mln zł.

W prognozie wzrost wpływów o 35 proc.

Dynamika przychodów Allegro w zeszłym półroczu była znacznie wyższa niż w całym ub.r. Wtedy przychody sprzedażowe firm zwiększyły się o 31 proc. do 2,39 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 46,9 proc. do 1,18 mld zł zysk netto poszedł w górę z 230,08 do 399,02 mln zł.

W prognozie na lata 2019-2021 Allegro stwierdziło, że jego wpływy będą szły w górę średniorocznie o ok. 35 proc. Nieco wyższy ma być natomiast wzrost wartości produktów sprzedanych na platformie (w skrócie, z angielskiego, GMV).

W pierwszej połowie br. GMV poszło w górę z 10,36 do 16,01 mld zł. W prezentacji Allegro z zeszłego tygodnia zwrócono uwagę, że ta wartość w 2018 roku zwiększyła się o 13,9 proc., a w ub.r. o 25,4 proc. Na koniec czerwca na platformie było 12,3 mln aktywnych kupujących, o 13 proc. więcej niż na koniec ub.r.

Mocno w górę koszty dostaw i marketingu

Wydatki operacyjne Allegro w zeszłym półroczu wyniosły 981,6 mln zł, co wobec 541,4 mln zł rok wcześniej oznacza wzrost o 81,3 proc.

Jeszcze mocniej, ponad dwukrotnie, poszły w górę koszty usług marketingowych (ze 126,6 do 273,3 mln zł), dostaw (ze 104,4 do 246,2 mln zł) oraz sprzedanych towarów (z 36,6 do 82,3 mln zł).

Wydatki na dostawy podniosła rosnąca popularność programu Allegro Smart! oraz to, że w drugiej połowie marca w związku z epidemią koronawirusa Allegro pozwoliło wszystkim użytkownikom aktywować go za darmo przez trzy miesiące.

Znacząco wzrosły też inne kategorie kosztów firmy, m.in. wydatki pracownicze (ze 181,5 do 264,6 mln zł), koszty płatności (z 67,6 do 74,2 mln zł) oraz usług IT (z 17,6 do 27,2 mln zł).

Na koniec 2018 roku z Allegro Smart! korzystało 684 tys. kupujących, na koniec ub.r. - 1,5 mln, a na koniec czerwca br. - 2,1 mln (czyli 17 proc. wszystkich aktywnych kupujących na platformie). Allegro podkreśla, że Smart! przyczynia się do intensywniejszego korzystania z platformy zarówno przez nabywców, jak i sprzedawców.

- Abonenci programu Smart! ponadprzeciętnie często korzystają z Allegro – odwiedzają platformę 1,4 razy częściej niż pozostali użytkownicy i składają 2,5 razy więcej zamówień niż osoby nieposiadające abonamentu. Klienci ci również dynamiczniej reagują na kampanie informacyjne i marketingowe Grupy, generując średni wzrost GMV na aktywnego kupującego będącego abonentem programu Smart! w wysokości 55% w trakcie pierwszych 12 miesięcy uczestnictwa w programie - opisano w komunikacie Allegro.

290 mln zł zysku netto

Wyraźnie w górę poszły też wskaźniki rentowności Allegro. Zysk operacyjny zwiększył się z 408,2 do 560,4 mln zł, zysk brutto - z 246,3 do 376,7 mln zł, a zysk netto - ze 195,7 do 289,6 mln zł.

Zdecydowaną większość rentowności zapewnia platforma Allegro. Jej zysk EBITDA zwiększył się rok do roku z 577,4 do 739,4 mln zł, natomiast w przypadku Ceneo ten wskaźnik wzrósł z 49,9 do 60,7 mln zł.

W planach ekspansja zagraniczna, Allegro Smart! z potencjałem wzrostu

Wśród celów Allegro w najbliższym czasie oprócz rosnącego zadowolenia kupujących i sprzedających wymieniono wymieniono rozówj Allegro Smart! - Na dzień 30 czerwca 2020 r., jedynie 17 proc. aktywnych kupujących miało subskrypcje Smart!, co daje duże pole do wzrostu w przyszłości - zauważyła firma.

- Allegro zamierza w dalszym ciągu wykorzystywać swoje sukcesy w obszarze dostaw, przez zwiększanie udziału dostaw realizowanych w ciągu jednego do dwóch dni, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw następnego dnia, dalszy rozwój sieci skrytek w terenie i punktów nadawczo-odbiorczych, ekspansję w obszarze innowacyjnych usług dostawczych, w tym zwiększenie udziału dostaw tego samego dnia oraz wprowadzenie dostaw „ultraszybkich” lub „natychmiastowych”. Te inicjatywy będzie wspierać uruchomienie Allegro Fulfilment, które będzie wykorzystywane jako narzędzie uzupełniające w wybranych przypadkach, jak w przypadku sprzedawców międzynarodowych i innych wybranych sprzedających, celem skrócenia czasu dostawy i zapewnienia precyzyjności realizacji obiecanych dostaw - opisano.

Jako inny cel wskazano dalszy rozwój w obszarze reklamy i porównywania cen. - Allegro uważa, że istnieje duży potencjał zwiększenia przychodów z reklam poprzez dalszą monetyzację swojego szerokiego zasięgu, ulepszenia w technologii reklam i dzięki sprzyjającym trendom rynkowym w zakresie reklamy internetowej. Grupa uważa, że posiada atrybuty umożliwiające jej pozyskanie dużego udziału w rynku reklam cyfrowych poprzez skalowalne, zautomatyzowane i wspomagane przez sztuczną inteligencję rozwiązania wykorzystujące ruch i dane Grupy. Ponadto Grupa odnosi korzyści z działalności Ceneo, wiodącej porównywarki cenowej w Polsce, zwiększającej ruch przekierowywany do platformy e-commerce Grupy, oraz zapewniającej rozszerzony zasięg reklam - wyliczyła firma.

Allegro widzi też możliwości dalszego rozwoju w zakresie usług finansowych, które w ostatnich latach rozwijała we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in. bankami. Niedawno firm uruchomiła Allegro Pay, ofertę własnego fintecha Allegro, którego testy beta będą kontynuowane do końca br. - Grupa jest jednak przekonana, że istnieje duży potencjał integracji świadczonych usług finansowych z jej platformą podstawową, służącej lepszemu wykorzystaniu szans oferowanych przez polski rynek, którego wartość jest szacowana na ok. 300 mld PLN w całym obszarze kredytów konsumpcyjnych i pożyczek dla małych średnich przedsiębiorstw - dodano.

Firma zapowiada też ekspansję biznesową i geograficzną. - Grupa uważa, że istnieje wiele możliwości wzmocnienia jej obecności biznesowej w wybranych pokrewnych obszarach, które obejmują B2B, sprzedawców międzynarodowych oraz pokrewne piony rynkowe, w których Allegro obecnie nie prowadzi działalności lub prowadzi działalność na małą skalę, lub poprzez rozbudowę rozwiązań łańcucha wartości, takich jak usługi logistyczne. W średniej perspektywie czasowej Grupa ma również ambicję rozwoju poza terytorium Polski - napisano w komunikacie.

Allegro przejęte za 3,25 mld dolarów, rok temu kupiło eBilet

Fundusze Permira, Mid Europa Partners i Cinven przejęły Allegro pod koniec 2016 roku, płacąc 3,25 mld dolarów. Przedtem przez 8 lat właścicielem firmy był fundusz Naspers, zapłacił za nią 950 mln funtów

Wiosną ub.r. Allegro przejęło firmę eBilet, za 80 proc. jej udziałów płacąc 88 mln zł. Z kolei jesienią 2018 roku wprowadziło usługę nielimitowanej liczby dostaw zakupów w modelu abonamentowym Allegro Smart. Od połowy marca do połowy czerwca w związku z epidemią koronawirusa można z niej było korzystać za darmo,

Allegro to najpopularniejszy serwis e-commerce w Polsce. Według badania Gemius/PBI w maju zanotowało 18,38 mln realnych użytkowników, 1,76 mld odsłon oraz 16 minut i 33 sekundy średniego dobowego czasu korzystania przez odwiedzającego, a aplikacja mobilna Allegro - 4,83 mln użytkowników.

Na początku br. Allegro w rankingu mierzącej ruch internetowy firmy Similarweb znalazło się na dziesiątym miejscu wśród platform e-commerce z całego świata.

2,4 mld zł wpływów i 399 mln zł zysku Allegro w ub.r.

W ub.r. Allegro.pl osiągnęło wzrost przychodów sprzedażowych o 31 proc. do 2,39 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 46,9 proc. do 1,18 mld zł jego zysk netto poszedł w górę z 230,08 do 399,02 mln zł.

Przychody firmy Allegro.pl z usług e-commerce zwiększyły się z 1,61 mld zł w 2018 roku do 2,08 mld zł, wpływy reklamowe - ze 128,1 do 165,69 mln zł, przychody ze sprzedaży towarów - z 62,79 do 115,21 mln zł, a pozostałe wpływy - z 25,95 do 30,42 mln zł.

Wpływy z e-commerce to przede wszystkim z prowizji od sprzedaży na platformie, a marketingowe - z opcji płatnej promocji ofert. W ostatnich latach Allegro podwyższało prowizję w niektórych kategoriach (jednocześnie rezygnowano z opłat za wystawianie ofert), a z początkiem czerwca br. zaczęło naliczać prowizję przy każdej transakcji od ceny z uwzględnieniem kosztu dostawy.

 

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Allegro po debiucie giełdowym zmniejszyło zadłużenie kredytowe o 652 mln zł do 5,5 mld zł

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
AntyFraud
O co chodzi. Jak allegro ma zarabiać na gieldzie jak to wpłynie na rozwój firmy, platformy.
odpowiedź